מוגדר כנכה נזקק? דע את זכויותך!

מידע

לציבור העובדים אשר נפגע במהלך העבודה שמורות זכויות שונות, המותאמות למצב אישי – פרטני. בין היתר שמורות לאדם שנפגע תוך עדי עבודתו הזכות לדרוש מהביטוח הלאומי החזר של הוצאותיו הרפואיות וכן האפשרות לתבוע דמי פגיעה.

דמי הפגיעה הללו נועדו לספק את צרכי הפרנסה של הנפגע ובני משפחתו למשך תקופה של עד שלושה חודשים, בהנחה שלאחר מכן הוא יוכל לחזור לעבודה סדירה.

כאשר מדובר על מחלת מקצוע או על פגיעה חמורה בעבודה, עשוי להתרחש מצב שבו לא די בדמי הפגיעה. מקרים כאלה, שכוללים למשל אנשים שנפגעו בצורה חמורה למדי והפכו לנכים, יכולים לאפשר לנפגע לקבל קצבת נכות מתוקף מצב רפואי.

כאן יש להגיש תביעה לקבלת הכרה בנכות וזאת לתקופה מוגבלת או אף לצמיתות. הכרה בנכות יכונה לאפשר לנפגע העבודה לקבל זכויות שונות לרבות הזכות לקצבת נכות כללית, זכות לגמלת שיקום ועוד הטבות שונות ומגוונות.

לצד כל האמור לעיל, ישנם גם מקרים אחרים. המקרים עליהם אנו מדברים הם מקרים שבהם הנפגע סובל מפגיעה ברמה בינונית. פגיעה שכזאת עלולה להעמיד את הנפגע ואת בני משפחתו בפני בעיה. מצד אחד – הנפגע אינו זכאי לגמלאות ולפיצויים שונים התואמים את התקופה שבה הוא איננו יכול לעבוד.

מצד שני – הנפגע מאבד את כושר השתכרותו למשך תקופה העולה על שלושה חודשים (שבעבורם הוא זכאי לדמי פגיעה). כדי להתמודד עם מצב זה נקבעה הגדרה מיוחדת של נכות, שמאפשרת לנפגע הסובל מנכות קלה יחסית לקבל הכרה כנכה נזקק.

הגשת הבקשה

כדי לקבל גמלת נכה נזקק יש לקבל את ההכרה המתאימה. לרוב, הכרה שכזאת הינה פועל יוצא של הגשת תביעה על ידע הנפגע, באמצעות מילוי טופס מתאים והגשת מסמכים נלווים. מהות הטופס, בהתאם לתקנה 18 בעניין נפגעי עבודה, היא להדגיש שלא קיימת למגיש הבקשה הכנסה כלשהי, לרבות הכנסות ממשלוח יד, מעבודה או מדמי אבטלה.

לטופס האמור יש לצרף אישור מאת המעסיק, בדבר מועד החזרה המשוער של העובד לעבודתו. כמו כן יש לצרף אישור רפואי מרופא תעסוקתי. אישור זה אמור לתת נתונים אודות יכולתו של העובד לעבוד, מתי יוכל לחזור לעבודה ומה צפוי להיות כושר העבודה שלו.

לאחר שמוגשים טפסי התביעה למוסד לביטוח לאומי תתכנס וועדה מתאימה. בסמכות הוועדה לדרוש מידע נוסף ומסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה, הן מהתובע והן מהמוסד לביטוח לאומי. יש לציין שוועדה זו, המכונה ועדת רשות, שונה מוועדה רפואית רגילה ובין חבריה נמנים – רופא, פקיד שיקום ועובד מטעם מנהל נפגעי עבודה של ביטוח לאומי.

קבלת החלטה

לאחר התכנסותה של הוועדה ישנה אפשרות לאחד משני מצבים –

  • מצב ראשון – קבלת בקשתו של הנפגע. במצב כזה יקבל הנפגע הכרה כנכה נזקק שהיינו נכה על תקן של מאה אחוז, גם כאשר נכותו הרפואית הממשית הינה נמוכה יותר. במצב כזה יהיה הנפגע זכאי לקבל תגמולים בהתאם לדרגת נכות גבוה, וזאת למשך תקופה של עד ארבעה חודשים. אם גם לאחר מכן אין האדם מסוגל לשוב לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת, ניתן להאריך את משך הזכאות.
  • מצב שני – דחיית בקשתו של הנפגע. במצב כזה, שבו הוועדה סבורה שאין הצדקה לקבלת הכרה של נכה נזקק, קיימת אפשרות להגיש ערעור על ההחלטה. יש לציין שבמקרה זה אין להשתהות שכן התקופה שבה ניתן לערער היא עד שישה חודשים מקבלת התשובה. את הערעור מגישים לבית הדין לעבודה. תפקידו של בית הדין במקרה זה היא להחליט האם נפלו ליקויים בדרך קבלת ההחלטה של הוועדה או לא.
Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!