קצבת נכות כללית

נכותאחת מהקצבאות אותה מעניק ביטוח לאומי היא קצבת נכות כללית. הקצבה משולמת לאנשים שכושר עבודתם והשתכרותם צומצמו לפחות ב-50% בעקבות נכות בגין מחלה או תאונה. הקצבה משולמת גם לעקרות בית שעקב הנכות איבדו 50% ויותר מכושר תפקודן.

מי זכאי לקצבה?

  • תושבי המדינה מגיל 18 עד הגמלאות שביטוח לאומי הכיר בהם כבעלי נכות.
  • נכים שכירים (נשים וגברים) בעלי 60% או 40% נכות רפואית. (נכות של 40% מחייבת את אחד מהליקויים הרפואיים להיות לפחות 25%). נכות עקרות בית בעלות 50% נכות רפואית לפחות.
  • מי שבעקבות אחוזי הנכות שהוזכרו איבד 50% ויותר מכושר ההשתכרות או התפקוד במשק הבית.

קבלת קצבת נכות כללית- התהליך

  • בדיקות רפואיות – מגישי תביעה לקצבת נכות כללית מוזמנים על ידי ביטוח לאומי להיבדק בוועדות רפואיות לצורך קביעת אחוזי הנכות. רופאי המוסד בודקים את הליקויים הרפואיים עליהם מדווחים האנשים. כל ליקוי רפואי נבדק ב"ספר המבחנים", שם מופיעים אחוזי נכות עבור כל הליקויים הקיימים. אם ישנם כמה ליקויים רפואיים, ביטוח לאומי משקלל את אחוזי הנכות כולם, ולפי השקלול נקבעים אחוזי הנכות הסופיים.
  • קביעת דרגת אי כושר – בעלי נכות רפואית שעברו את סף האחוזים הקבועים לצורך הכרתם כנכים, נבדקים בוועדה להערכה תפקודית, שם נערכים בדיקות רפואיות נוספות ושיחות עם פקידי שיקום לצורך קביעת דרגה של אובדן כושר עבודה או אובדן יכולת תפקודית.
  • בסיום כל המבדק בוועדה, פקיד התביעות, הרופא המוסמך ופקיד השיקום מתייעצים ביניהם וקובעים את דרגת האי כושר של התובעים, בהסתמך על המקרים. קצבת נכות כללית משולמת בהתאם לארבע דרגות חומרה: 60%, 65%, 74% או 100%. גובה הקצבה ותקופתה (זמנית או לצמיתות) נבדקים בהתאם למסוגלות הפיזית או הנפשית של הנבדק.

מתי משולמת הקצבה?

קצבת נכות כללית משולמת לאחר שחלפו 90 מהיום בו החל אובדן כושר ההשתכרות או אובדן הכושר לתפקד בעבודות הבית. במידה שאדם מקבל דמי מחלה מהיום ה-91 ואילך לאובדן הכושר, קצבת נכות כללית תשולם לו עם סיום תקופת דמי המחלה.

גובה קצבת נכות כללית

אחוזי דרגות האי כושר משנים את גובה הקצבה. הסכום בעבור דרגת אי כושר של 74% ויותר הוא 2,160 שקלים. בעלי דרגת אי כושר של 74% ו-50% נכות רפואית, מקבלים תוספת בסכומים שבין 232 ל-343  שקלים בחודש. דרגת אי כושר של בין 60% ל-74% מזכה בקצבה חלקית שנקבעת בהתאם לאחוזים. נכה שיש עמו בני משפחה שתלויים בו מקבל תוספת לקצבה.

ערעור על החלטות ביטוח לאומי

  • ערעור על אחוזי נכות רפואית – הזכות לגשת לוועדת ערר רפואית ניתנת לאנשים שקיבלו פחות מ-80% נכות רפואית או שדרגת האי כושר לא עוברת את ה-74%. את הערר מגישים עד 60 ימים לאחר קבלת התשובה אודות אחוזי הנכות. בבקשה לערעור מנמקים את הסיבה. ועדת הערר יכולה להעלות את אחוזי הנכות, להוריד אותם או להשאירם.
  • ערעור על דרגת אי כושר – הזכות לגשת לוועדת ערר ניתנת לאנשים שקיבלו פחות מ-50% דרגת אי כושר או מתחת ל-74% או לא קיבלו כלל. את הערר מגישים עד 60 ימים לאחר קבל התשובה. אל הבקשה מצרפים נימוק לערעור. הוועדה יכולה לשנות את דרגת האי כושר (לחיוב או לשלילה) או להשאירה. על החלטת הוועדה ניתן לערער רק בבית הדין לעבודה, כי החלטתה היא סופית.
  • ערעור על החלטות פקיד התביעות – על החלטות כגון גיל, השכלה, הכנסה וכדומה, ניתן לערער בבית הדין לעבודה עד 12 חודשים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!