זכויות רפואיות של חולי סרטן

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

מחלת הסרטן היא מחלה קשה ששולחת גרורות לאברים בגוף והורסת אותם. המחלה מתישה מחלישה ופוגעת בתפקוד. הרפואהזכויות רפואיות של חולי סרטן מציעה טיפולים מאריכי חיים לא פשוטים כמו כימותרפיה, הקרנות, ניתוחים, טיפולים ביולוגיים, אימונתרפיים ועוד.

ברוב המקרים חולה במחלת סרטן צריך להתמודד עם שינוי טוטאלי במצבו הבריאותי ובשגרת החיים שלו. את המחלה והטיפולים מלווים על פי רוב חולשה וכאבים, ירידה ביכולת התפקוד תפקוד, חוסר יכולת לעבוד או להתנהל בבית ולבצע פעולות פשוטות. בשל מצבם הרפואי והקליני, מגיעות לחולי סרטן זכויות רפואיות, כלכליות, וטיפוליות. בין היתר מדובר בקצבאות וגמלאות (כמו קצבת נכות כללית, קצבת ילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת סיעוד), שיקום, תעסוקה, הטבות ופטורים בתחום המיסים והדיור, הנחות וזכויות נוספות.

יש לציין שקיימות עמותות רבות התומכות בחולי סרטן ובני משפחותיהם, ומעניקות תמיכה ושיקום לחולים.

אלו הן הזכויות המגיעות לחולי סרטן מהביטוח הלאומי

קצבת נכות כללית

חולה סרטן יכול להגיש תביעה לקצבת נכות כללית. במסגרת ברור התביעה קובעים אחוזי נכות רפואית ואחוזי אובדן כושר עבודה של החולה, אשר מזכים אותו בקצבה. הנכות הרפואית לבדה מעניקה גם זכויות נוספות כמו קצבת שירותים מיוחדים לחולים שמקבלים טפול כימותרפי, פטור ממס הכנסה, וכולי.

כאשר החולה לא יכול לעבוד וכושר ההשתכרות שלו נפגע בשל הטיפולים או בשל תסמיני המחלה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות כללית במהלך הטיפולים במחלה וגם אחריהם. על החולה להתייצב בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי אשר בוחנת על פי תיקו הרפואי ומצבו הפיזי, ובודקת האם כושר ההשתכרות שלו הושפע מהמחלה והטיפול בה. יש מצבים שמוותרים על הגעתו של החולה לוועדה, וקובעים את הזכויות המגיעות לו על סמך מסמכים רפואיים בלבד.

החולה יכול לקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי וזאת עד לסוף הטיפולים, ולאחר מכן בודקים אם הוא זכאי להמשיך לקבל קצבה חלקית או מלאה.

קצבת נכות מעבודה

יש מצבים שמכירים במחלת הסרטן כמחלה שנגרמה מעבודה. למשל, עובד שנחשף במהלך עבודתו לחומרים מסרטנים (כמו אסבסט, אבק שיש, וכולי), עובד שנחשף שעות ארוכות לשמש, עובד שנחשף לנזקי קרינה, וכולי. במקרה כזה, כאשר התובע הוכיח את הקשר בין העבודה שבה עבד ובין המחלה, הוא יכול לקבל קצבת נכות מעבודה. לצד הקצבה אפשר לקבל שיקום וטיפולים. במקרה של מוות חלילה, המשפחה מקבלת קצבת תלויים.

שירותים מיוחדים

חולה סרטן שהוכרה לו נכות רפואית, יכול להגיש לביטוח לאומי בקשה לשירותים מיוחדים. כדי לקבל קצבה זו יבדקו את התלות של החולה בזולת ובעזרה בעבודות בית. בזמן טיפולים כימותרפיים ואחרים, החולים זכאים לקצבת שירותים מיוחדים גם אם לא איבדו את כושר עבודתם.

זכויות ממשרד הבריאות בבתי חולים ובקופות החולים

חולה סרטן זכאי לפטור מתשלום עבור חדר מיון כאשר הוא ממציא מסמכים רפואיים בהתאם. יש חולים שמקבלים החזרי הוצאות נסיעה לצורך הטיפולים הרפואיים וזאת דרך משרד הבריאות.

חולה שמקבל טיפול כימותרפיה או הקרנות, פטור מתשלום עבור רופא, תשלום לתרופות, וזאת עד לגובה סכום מסוים. בנוסף אפשר לקבל תמיכה נפשית וטיפולים פסיכולוגיים באמצעות קופות החולים. קופת החולים מאפשרת גם השתתפות בציוד ואביזרים רפואיים ובין היתר פאות לחולות שאיבדו את שערן, ציוד עזר רפואי, אביזרים שונים ,וכולי.

אם החולה מבוטח בחברת ביטוח פרטית, הוא יקבל השתתפות גם בטיפולים ובתרופות שלא מצויים בסל הבריאות.

זכויות נוספות

  • גמלת פנסיה – מי שחלה בסרטן והפריש כסף לקרן פנסיה יכול לקבל גמלת פנסיית נכות במקרה של אבדן כושר עבודה.
  • ביטוח סיעודי – כאשר חולה מוגדר כסיעודי על פי 3 מבחנים סיעודיים הוא יוכל לקבל פיצוי על פי הפוליסה למצבו סיעודי.
  • אבדן כושר עבודה – ישנן פוליסות ביטוח פרטיות שכוללות רכיב של אבדן כושר עבודה. אם נפגעת יכולת ההשתכרות, החולה יוכל לקבל פיצוי מחברת הביטוח ברכיב זה.
  • פטור ממס הכנסה – חולים בסרטן יכולים לקבל פטור ממס הכנסה ונקודות זיכוי ממס על פי אחוזי נכות רפואית. אם נקבעו 90% ויותר של נכות רפואית, החולה יקבל פטור ממס. פטור ממס ניתן במקרה של טיפולים רפואיים אונקולוגיים. כאשר התגלו ליקויים רפואיים נוספים – החולה יוכל לקבל פטור ממס לצמיתות.

הטבות והנחות נוספות המגיעות לחולי סרטןרנטגן

חולה סרטן זכאי להטבות נוספות וכך גם הורים שילדם הנכה מקבל קצבה נכות בשל המחלה. בין היתר זכאים החולים להנחות בארנונה, בחברת בזק, בחברת חשמל, במשרד הבריאות, במשרד השיכון, הנחות במס רכישה, ברשות המים, תג חניה לנכה והנחות באגרת רישוי ממשרד התחבורה.

מן הפסיקה: ועדת חריגים לא תסרב לאפשר מתן תרופה לחולת סרטן, מהסיבה שזו אינה מצויה בסל התרופות

חולת סרטן הגישה לבית הדין לעבודה תביעה בה נטען כי ועדת החריגים של קופת החולים דחתה בקשתה למתן תרופה שהומלצה לה לאחר שכל הטיפולים האחרים לא הועילו, בטענה שהתרופה אינה מצויה בסל הבריאות.

בית הדין קבע, שעל ועדת החריגים לדון שוב בבקשת החולה, שכן על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועדת חריגים צריכה לטפל במצב שבו הטיפול המומלץ אינו נמצא בסל התרופות. היה והתרופה לא נמצאת בסל – אין זו סיבה מספקת לסרב למתן התרופה. כחלק משיקול הדעת של ועדת החריגים היא צריכה לשקלל באופן סובייקטיבי את התועלת שבטיפול, ובכך שאין בנמצא טיפול חליפי אחר.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!