כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודהרוצים לדעת כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה? במאמר הבא נרחיב על סוגי הפיצויים השונים ביניהם ימי מחלה, דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה וכמה כסף מקבלים עבור כל אחד מהם. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה, כפי שניתן להבין משמה, היא תאונה שמתרחשת בעבודה. ברוב המקרים תאונת עבודה תגרום לפגיעה פיזית אך יכולים להיות מקרים בהם תהיה פגיעה נפשית. שני סוגי הפגיעות עלולים להוביל לנזקי נכות ולזכאות לפיצויים מצד העובד. 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהם ימי מחלה?

ימי מחלה הם ימים להם זכאי כל עובד ממקום עבודתו. בזמן מחלה או פציעה, כאשר העובד צריך לנוח בבית, יש לרשותו ימי מחלה. משך ההיעדרות משתנה בין עובד לעובד ומושפע מהמחלה או הפציעה מהם סובל העובד. כל עובד זכאי ליום וחצי דמי מחלה לחודש עבודה מלא אצל המעסיק ול-18 ימי מחלה בשנה. ניתן לצבור את ימי המחלה עד 90 ימים מקסימום. 

במקרה של תאונת עבודה, עובד שנקבע לו אי כושר לעבוד למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יקבל ימי מחלה. ימי המחלה יופעלו ביום השני והשלישי מהפגיעה. ימי המחלה ישולמו על ידי המעסיק ויהיו על חשבון ימי המחלה של העובד. מהיום הרביעי לאילך, העובד שנפגע יקבל דמי פגיעה. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהם דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים על ידי ביטוח לאומי והם ניתנים במצב שהעובד צריך זמן החלמה של עד 90 ימים מקסימום. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לדמי פגיעה וקבלת הכרה. לאחר שהעובד קיבל הכרה בנזקים, הוא יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 75% משכר העבודה שלו ולא יותר מ-1,032 שקלים ליום. בקשה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד 12 חודשים לאחר התאונה. במידה שעברו 12 חודשים תחול התיישנות והעובד לא יהיה זכאי לקבלת הפיצויים. 

על מנת לקבל דמי פגיעה יש להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. כל הפעילות הבירוקרטית הנדרשת לקבלת הפיצויים תתבצע מול ביטוח לאומי. על מנת לקבל את הפיצויים יש להוכיח בפני ביטוח לאומי שהתאונה התרחשה ולהוכיח את כל הנזקים שנגרמו. רוב הפיצויים ישולמו על ידי ביטוח לאומי והשאר על ידי המעסיק. שימו לב כי קבלת דמי פגיעה מוגבלת ל-90 ימים מקסימום של היעדרות מהעבודה. במידה שלאחר תקופה זו, העובד נשאר עם נכות, הוא יוכל להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי קצבת נכות מעבודהכמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי קצבת נכות מעבודה?

במקרים בהם התאונה גורמת לנזק קבוע או לנכות ניתן לקבל קצבת נכות מעבודה. במקרים אלה ההליך מול ביטוח לאומי הופך למורכב יותר. על העובד שנפגע בתאונת העבודה להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. קצבת נכות מעבודה משולמת לאנשים שכושר העבודה שלהם צומצם ב-50% לפחות בעקבות התאונה. 

לאחר הגשת התביעה לקצבת נכות מעבודה, מגיש הבקשה יוזמן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. מול הוועדה הרפואית העובד יעבור בדיקות ובירורים רבים על מנת לבחון את הליקויים הרפואיים עליהם דיווח. כל ליקוי שיוכח יקבע את אחוזי הנכות שמגיעים למגיש הבקשה. לאחר ההליך מול הוועדה הרפואית, ייקבעו אחוזי נכות למגיש הבקשה, בהתאם למצבו הרפואי. 

מי שהוכר כנכה ועבר את אחוזי הנכות הנדרשים, יעבור להמשך בירור אצל הוועדה להערכה תפקודית. בוועדה להערכה תפקודית ייערכו בדיקות נוספות ובנוסף, מגיש הבקשה יעבור שיחה עם פקיד שיקום. בסיום הבדיקות של הוועדה להערכה תפקודית, הרופא המוסמך ופקיד השיקום יתייעצו ויקבעו את דרגת אי הכושר של העובד. דרגת אי הכושר תקבע גם בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית. קצבת נכות מעבודה משולמת בהתאם לארבע דרגות חומרה- 60% 65% 74% או 100%. בעקבות אחוזי הנכות שנקבעו, העובד יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית או למענק חד פעמי. גובה המענק או הקצבה החודשית יהיו תלויים בגורמים שונים. 

אז כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה עבור הפיצויים השונים?

 • ימי מחלה

עובד שעבר תאונת עבודה ונקבע לו אי כושר עבודה למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יהיה זכאי לימי מחלה. החישוב של ימי המחלה יהיה כך-

 • על היום הראשון למחלה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום. 
 • על היום השני למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום. 
 • על היום השלישי למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום. 
 • על היום הרביעי למחלה ואילך, העובד יהיה זכאי לתשלום מלא. 
 • דמי פגיעה

דמי הפגיעה יהיו בשיעור של 75% מהכנסות הברוטו של העובד וייקבעו בהתאם לממוצע ההכנסות של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. כלומר, עובד שהרוויח 10,000 שקלים בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, יקבל דמי פגיעה בשיעור של 7,500 שקלים בחודש. 

יש לקחת בחשבון כי דמי הפגיעה מנוכים מהשכר בהתאם לניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. 

 • קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה תקבע בהתאם לאחוזי הנכות. כלומר, העובד יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת הנכות שלו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. עובד שהוגדר עם 100% נכות, יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30. מקסימום קצבת נכות מעבודה לחודש יהיה 34,234 שקלים. סכום זה יינתן הן למבוטח שכיר והן למבוטח עצמאי. כפי שניתן להבין- עובד שדרגת הנכות שלו היא 50%  יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. 

במצב שהעובד יקבל מענק חד פעמי- סכום המענק החד פעמי, יהיה שווה לקצבה חודשית כפול 43. 

תאונת עבודה מי משלםבהתרחשות תאונת עבודה, העובד שנפגע זכאי לפיצויים שונים. את הפיצויים ניתן לקבל מביטוח לאומי, מהמעסיק או מחברות הביטוח. על תאונת עבודה ומי משלם נרחיב במאמר הבא. 

 

תאונת עבודה מי משלם- מהי תאונת עבודה?

לפני שנבין מי משלם עבור תאונת עבודה כדאי להבין מהי תאונת עבודה. תאונת עבודה, כפי שניתן להבין משמה, היא תאונה שמתרחשת בעבודה. ברוב המקרים תאונת עבודה תגרום לפגיעה פיזית אך יכולים להיות מקרים בהם תהיה פגיעה נפשית. שני סוגי הפגיעות עלולים להוביל לנזקי נכות ולזכאות לפיצויים מצד העובד. 

כאשר מתרחשת תאונת עבודה על המעסיק לדווח עליה לארבעה גופים שונים- משרד העבודה, משארת ישראל, קופת החולים בה מבוטח הנפגע וביטוח לאומי. הדיווח יוכיח כי אכן התאונה קרתה ותאפשר לעובד לקבל את הפיצויים המגיעים לו. שימו לב כי מעסיק שיבחר לא לדווח על העבודה יעבור על החוק ויהיה צפוי להיענש. 

תאונת עבודה מי משלם- ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מספק ביטוח על תאונת עבודה לכל אזרח עובד בישראל. כאשר מתרחשת תאונת עבודה, ניתן לקבל פיצויים מתאימים מהמוסד לביטוח לאומי. מה יש לעשות על מנת לקבל את הפיצויים?

קודם כל יש להבין כי יש שלושה סוגי פיצויים שונים הניתנים במצבים שונים. 

 • ימי מחלה- במקרה של תאונת עבודה, עובד שנקבע לו אי כושר לעבוד למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יקבל ימי מחלה. ימי המחלה יופעלו ביום השני והשלישי מהפגיעה. ימי המחלה ישולמו על ידי המעסיק ויהיו על חשבון ימי המחלה של העובד. מהיום הרביעי לאילך, העובד שנפגע יקבל דמי פגיעה. 
 • דמי פגיעה- דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים על ידי ביטוח לאומי והם ניתנים במצב שהעובד צריך זמן החלמה של עד 90 ימים מקסימום. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לדמי פגיעה וקבלת הכרה. לאחר שהעובד קיבל הכרה בנזקים, הוא יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 75% משכר העבודה שלו ולא יותר מ-1,032 שקלים ליום. בקשה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד 12 חודשים לאחר התאונה. במידה שעברו 12 חודשים תחול התיישנות והעובד לא יהיה זכאי לקבלת הפיצויים. 
 • קצבת נכות מעבודה- במקרים בהם התאונה גורמת לנזק קבוע או לנכות ניתן לקבל קצבת נכות מעבודה. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. על העובד לעבור הליך של בדיקות ובירורים מול הוועדות הרפואית של המוסע לביטוח לאומי. לאחר הוועדה הרפואית ייקבעו אחוזי הנכות ודרגת אי כושר עבודה. בעקבות אחוזי הנכות שנקבעו, העובד יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית או למענק חד פעמי. גובה המענק או הקצבה החודשית יהיו תלויים בגורמים שונים.

 

תאונת עבודה מי משלם- המעסיק

קיימים מקרים בהם המעסיק הוא זה שגרם לתאונת העבודה. יכולות להיות סיבות שונות לכך שהמעסיק גרם לתאונה כמו מעשה, הוראה, אי הקפדה על הוראות הבטיחות, אי מסירת מידע מדויק ועוד. במידה שהמעסיק לא שמר על סביבת עבודה בטוחה הוא עשוי להיות חב בפיצויים בגין הנזק, כוח עוולת הרשלנות או הפרת חובה חקוקה.

לשם כך על העובד להגיש תביעה נזיקית כנגד המעסיק. לתביעה יש לצרף חוות דעת רפואית הכוללת את הנזקים שנגרמו לעובד. כאשר מגישים תביעה נזיקית כנגד המעסיק ניתן לקבל פיצויים מלאים על הנזקים שיוכחו.

 

תאונת עבודה מי משלם- חברת הביטוח

חברות הביטוח השונות מציעות לכל עובד לבטח את עצמו  מראש לפני תאונות עבודה. כך אתם יכולים להיות בטוחים שבמידה שתצטרכו סיוע או פיצויים בעקבות תאונת עבודה תוכלו לקבל זאת מחברת הביטוח. בדרך כלל הביטוח יהיה מפני אובדן כושר עבודה חלקי או מוחלט. 

עובד שנפגע בתאונת עבודה ומבוטח בחברת ביטוח מסוימת מפני תאונת עבודה, יוכל לפנות לחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה, ולהוכיח את הנזק שנגרם לו. לאחר שהנזק הוכח, העובד יהיה זכאי לפיצויים מחברת הביטוח. הפיצויים שיקבל העובד ישקפו את מלוא יכולת ההכנסה של העובד לפני הפגיעה. כמו כן, פיצויים אלה אינם מותנים בהוכחת רשלנות או עוולה מצד המעביד.

תאונת עבודה מי משלם- מה סכום הפיצויים?

קשה לענות על השאלה הזו באופן חד משמעי, מאחר שקיימים סוגי פיצויים שונים וגופים שונים. על מנת לענות על השאלה נתייחס לביטוח לאומי בלבד, שכן במקרה שהעובד תובע את המעסיק אין סכום קבוע לפיצויו. 

 • ימי מחלה- כפי שהבנו ימי מחלה ניתנים עבור עובד שנקבע לו אי כושר עבודה ל12 ימים מקסימום. חישוב ימי המחלה יבוצע כך- על היום הראשון למחלה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום; על היום השני למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום; על היום השלישי למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום; על היום הרביעי למחלה ואילך, העובד יהיה זכאי לתשלום מלא. 
 • דמי פגיעה- שיעור דמי הפגיעה במקרה של תאונת עבודה יהיו כ-75% מהכנסות הברוטו של העובד, בהתאם לממוצע ההכנסות שלו בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. לדוגמא עובד שהרוויח 10,000 שקלים לחודש, בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, יקבל דמי פגיעה בשיעור של 7,500 שקלים בחודש. יש לקחת בחשבון כי דמי הפגיעה מנוכים מהשכר בהתאם לניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. 
 • קצבת נכות- עובד שבעקבות תאונת עבודה זכאי לקצבת נכות, יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת הנכות שלו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. עבור 100% נכות, העובד יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו כפול 30. כלומר, עובד שדרגת הנכות שלו היא 50%, יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. במקרה שהעובד יקבל מענק חד פעמי, גובה המענק יהיה שווה לקצבה החודשית כפול 43. 
התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!