כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודהרוצים לדעת כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה? במאמר הבא נרחיב על סוגי הפיצויים השונים ביניהם ימי מחלה, דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה וכמה כסף מקבלים עבור כל אחד מהם. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה, כפי שניתן להבין משמה, היא תאונה שמתרחשת בעבודה. ברוב המקרים תאונת עבודה תגרום לפגיעה פיזית אך יכולים להיות מקרים בהם תהיה פגיעה נפשית. שני סוגי הפגיעות עלולים להוביל לנזקי נכות ולזכאות לפיצויים מצד העובד. 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהם ימי מחלה?

ימי מחלה הם ימים להם זכאי כל עובד ממקום עבודתו. בזמן מחלה או פציעה, כאשר העובד צריך לנוח בבית, יש לרשותו ימי מחלה. משך ההיעדרות משתנה בין עובד לעובד ומושפע מהמחלה או הפציעה מהם סובל העובד. כל עובד זכאי ליום וחצי דמי מחלה לחודש עבודה מלא אצל המעסיק ול-18 ימי מחלה בשנה. ניתן לצבור את ימי המחלה עד 90 ימים מקסימום. 

במקרה של תאונת עבודה, עובד שנקבע לו אי כושר לעבוד למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יקבל ימי מחלה. ימי המחלה יופעלו ביום השני והשלישי מהפגיעה. ימי המחלה ישולמו על ידי המעסיק ויהיו על חשבון ימי המחלה של העובד. מהיום הרביעי לאילך, העובד שנפגע יקבל דמי פגיעה. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהם דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים על ידי ביטוח לאומי והם ניתנים במצב שהעובד צריך זמן החלמה של עד 90 ימים מקסימום. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לדמי פגיעה וקבלת הכרה. לאחר שהעובד קיבל הכרה בנזקים, הוא יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 75% משכר העבודה שלו ולא יותר מ-1,032 שקלים ליום. בקשה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד 12 חודשים לאחר התאונה. במידה שעברו 12 חודשים תחול התיישנות והעובד לא יהיה זכאי לקבלת הפיצויים. 

על מנת לקבל דמי פגיעה יש להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. כל הפעילות הבירוקרטית הנדרשת לקבלת הפיצויים תתבצע מול ביטוח לאומי. על מנת לקבל את הפיצויים יש להוכיח בפני ביטוח לאומי שהתאונה התרחשה ולהוכיח את כל הנזקים שנגרמו. רוב הפיצויים ישולמו על ידי ביטוח לאומי והשאר על ידי המעסיק. שימו לב כי קבלת דמי פגיעה מוגבלת ל-90 ימים מקסימום של היעדרות מהעבודה. במידה שלאחר תקופה זו, העובד נשאר עם נכות, הוא יוכל להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. 

 

כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי קצבת נכות מעבודהכמה כסף מקבלים על תאונת עבודה- מהי קצבת נכות מעבודה?

במקרים בהם התאונה גורמת לנזק קבוע או לנכות ניתן לקבל קצבת נכות מעבודה. במקרים אלה ההליך מול ביטוח לאומי הופך למורכב יותר. על העובד שנפגע בתאונת העבודה להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. קצבת נכות מעבודה משולמת לאנשים שכושר העבודה שלהם צומצם ב-50% לפחות בעקבות התאונה. 

לאחר הגשת התביעה לקצבת נכות מעבודה, מגיש הבקשה יוזמן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. מול הוועדה הרפואית העובד יעבור בדיקות ובירורים רבים על מנת לבחון את הליקויים הרפואיים עליהם דיווח. כל ליקוי שיוכח יקבע את אחוזי הנכות שמגיעים למגיש הבקשה. לאחר ההליך מול הוועדה הרפואית, ייקבעו אחוזי נכות למגיש הבקשה, בהתאם למצבו הרפואי. 

מי שהוכר כנכה ועבר את אחוזי הנכות הנדרשים, יעבור להמשך בירור אצל הוועדה להערכה תפקודית. בוועדה להערכה תפקודית ייערכו בדיקות נוספות ובנוסף, מגיש הבקשה יעבור שיחה עם פקיד שיקום. בסיום הבדיקות של הוועדה להערכה תפקודית, הרופא המוסמך ופקיד השיקום יתייעצו ויקבעו את דרגת אי הכושר של העובד. דרגת אי הכושר תקבע גם בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו בוועדה הרפואית. קצבת נכות מעבודה משולמת בהתאם לארבע דרגות חומרה- 60% 65% 74% או 100%. בעקבות אחוזי הנכות שנקבעו, העובד יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית או למענק חד פעמי. גובה המענק או הקצבה החודשית יהיו תלויים בגורמים שונים. 

אז כמה כסף מקבלים על תאונת עבודה עבור הפיצויים השונים?

  • ימי מחלה

עובד שעבר תאונת עבודה ונקבע לו אי כושר עבודה למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יהיה זכאי לימי מחלה. החישוב של ימי המחלה יהיה כך-

  • על היום הראשון למחלה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום. 
  • על היום השני למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום. 
  • על היום השלישי למחלה, העובד יהיה זכאי לתשלום של מחצית הסכום. 
  • על היום הרביעי למחלה ואילך, העובד יהיה זכאי לתשלום מלא. 
  • דמי פגיעה

דמי הפגיעה יהיו בשיעור של 75% מהכנסות הברוטו של העובד וייקבעו בהתאם לממוצע ההכנסות של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה. כלומר, עובד שהרוויח 10,000 שקלים בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, יקבל דמי פגיעה בשיעור של 7,500 שקלים בחודש. 

יש לקחת בחשבון כי דמי הפגיעה מנוכים מהשכר בהתאם לניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. 

  • קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה תקבע בהתאם לאחוזי הנכות. כלומר, העובד יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת הנכות שלו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. עובד שהוגדר עם 100% נכות, יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30. מקסימום קצבת נכות מעבודה לחודש יהיה 34,234 שקלים. סכום זה יינתן הן למבוטח שכיר והן למבוטח עצמאי. כפי שניתן להבין- עובד שדרגת הנכות שלו היא 50%  יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו דרגת הנכות שלו הייתה 100%. 

במצב שהעובד יקבל מענק חד פעמי- סכום המענק החד פעמי, יהיה שווה לקצבה חודשית כפול 43. 

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!