שתל שיצא מהמקום – רשלנות רפואית

שתל סיליקון

השתלת שתלי סיליקון, הינה הפרוצדורה המקובלת היום בניתוחים פלסטיים להגדלת חזה. אחד הסיכונים בביצוע השתלה הוא תזוזה או דליפה של השתלים. מלבד כאבים ואי נוחות, מדובר באירוע מסכן בריאות שכן החומר שדולף מהשתל לאברי הגוף השונים הוא חומר כימי זר, העלול לגרום למחלות כרוניות שונות ובין היתר למחלות ממאירות, מחלות ריאה כרוניות וכולי.

הדליפה מתרחשת בעקבות קרע בשתל ויציאת חומר הסיליקון מתוכו. דליפה של שתלי סיליקון הוא סיבוך חמור של ניתוח פלסטי להגדלת חזה ואירוע כגון זה יכול להוות עילה לתביעת רשלנות רפואית. על התביעה להוכיח שהרופא לא נהג באופן אחראי, ולא התנהל כרופא סביר בנסיבות העניין. כמו כן יש להוכיח שנגרם נזק למנותחת, וקיים קשר סיבתי בין המעשה הרשלני והנזק שנגרם.

לצורך התביעה יש להיעזר בחוות דעת רפואית של רופא מומחה בנושא. חוות הדעת תתאר את הנזקים שנגרמו למנותחת ובהתבסס על מידע מקצועי תוכיח שהמנתח סטה מהאחריות המוטלת עליו.

תביעת רשלנות נגד החברה שייצרה שתלים פגומים

קיימים מקרים בהם כשלון הניתוח שנבע מתזוזת השתלים ודליפתם, נגרם בשל תהליך ייצור לקוי של השתלים עצמם. במקרה כזה יש להגיש את התביעה גם נגד החברה שייצרה את השתלים. לעיתים אפשר לתבוע גם את בית החולים שבו בוצע הניתוח.

הסכמה מדעת של המנותחת

עילה נוספת להוכחת רשלנות רפואית במקרה של דליפת שתלי סיליקון היא העדר הסכמה מדעת של המנותחת. על המנתח להודיע מבעוד מועד למנותחת על הסיכונים שבניתוח להגדלת חזה ובין היתר על הסיכון שבתזוזת השתלים מהמקום ודליפתם, וכן על אופציות חלופיות לניתוח.

המנותחת צריכה לחתום על טופס מתן הסכמה מדעת, לאחר שהוסברו לה כל הסיכונים והסיבוכים הצפויים. אי מתן הסברים כראוי בגין הסיכונים שבניתוח, ואי חתימה על טופס הסכמה מדעת, מהווים עילה לתביעת רשלנות הגם שלא נגרם נזק למנותחת.

חתימה על טופס ההסכמה מדעת סמוך לניתוח או תחת השפעה של חומרי הרדמה, מהווה גם היא עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

כתב התביעה בגין רשלנות רפואית

לכתב התביעה יש לצרף חוות דעת רפואית מקצועית ויש לגבות את התביעה בחומר רפואי. על התובעת להוכיח שהופרה החובה לקבל הסכמה מדעת לפני הניתוח לא ניתנו הסברים מלאים, לא הובהרו סיכונים שבניתוח ואפשרויות חלופיות לטיפול, והכל במועד סביר ומספק לפני תחילת הניתוח.

התביעה תתמקד בכאב וסבל, נזק נפשי, אבדן סיכויי החלמה, פגיעה בתחולת החיים וכולי. במקרים אילו של רשלנות נפסקים בדרך כלל פיצויים גבוהים.

תזוזה של שתל דנטלי

קליטתם של שתלים דנטליים בפה תלויה בין היתר ביציבות השתל , איכות העצם של הלסת, ויכולת האיחוי שלה. אחד מהסיכונים הקיימים במסגרת פרוצדורה להתקנת שתלים דנטליים בפה הוא תזוזתם מהמקום.

ארועים בהם שתלים שהושתלו בלסת העליונה לא נקלטו, זזו ממקומם ועברו בין היתר לסינוסים או לאזורים אחרים בחלל הגולגולת – עולים כדי לרשלנות רפואית. נזקים שנגרמים בעקבות טיפולי השתלות הם לעיתים בלתי הפיכים – מדובר במצב בו השתלים נעו ממקומם ופוגעו באזורים אחרים בפנים ובחלל הגולגולת.

העדר מומחיות וחוסר ניסיון ומיומנות בכירורגיה

עורכי דין

אחת הסיבות העיקריות לרשלנות רפואית בכל הקשור לטיפולי פה ולסת, ובעיקר להתקנת שתלים, היא חוסר מומחיותו ומקצועיותו של המטפל, וחוסר ניסיונו ומיומנותו בתחום כירורגיית הפה.

רשלנות הקשורה לשתלים דנטליים יכולה להיווצר בין היתר בשל העדר בדיקות הדמיה, הרדמה שאינה מסייעת לטיפול, עקירת שיניים שאינה נחוצה, העדר שימוש בסרגלים מיוחדים ובברגים מתואמים אישית. אלו הם מקרים בהם רופא השיניים ביצע את ההשתלה שלא כראוי.

חובת גילוי לפי חוק זכויות החולה

בתי המשפט קיבלו תביעות נגד רופאי שיניים שלא ביצעו בדיקות מקדימות וצילומים כנדרש, וכן לא עמדו בחובת הגילוי לפי חוק זכויות החולה.

רופא השיניים צריך לחשוף בפני המטופל את הסיכונים הכרוכים בטיפולי ההשתלה, ואפשרויות חלופיות לטיפול. כמו כן עליו לקבל את הסכמתו של המטופל לביצוע ההשתלה.

כתב תביעה בגין רשלנות רפואית בטיפולי שתלים

מי שנפגע כתוצאה מתזוזה של שתלים דנטליים ונזקים שנגרמו לו עקב כך, צריך לדאוג לאיסוף רישומים רפואיים, צילומים וכו'. לצורך הגשת התביעה יש להצטייד גם בחוות דעת מומחה רפואי בעל ידע בתחום.

כתב התביעה צריך להיות מגובה במסמכים רפואיים. אם רופא השיניים התרשל ברישומים של ההליך הטיפולי, יראה בכך בית המשפט כשל ראייתי, ונטל ההוכחה שלא התרשל בטיפול יוטל עליו.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!