נכות מעבודה חייב במס

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

נכות מעבודה חייב במסכל נושא המיסוי סביב קצבאות נכות יכולות להיות מאוד מבלבלות. ישנם סוגים שונים של קצבאות אשר לכל אחת מהקצבאות יש יחס שונה בעיניי הרשויות. בחלק מהקצבאות יש מיסוי חלקי, חלקן פטורות לגמרי, חלקן פטורות מסכום מסוים. מבין הקצבאות שפטורות או לא פטורות ממס נמצא את הקצבאות הבאות:  קצבת קרן פנסיה, קצבת נכות, קצבת אובדן כושר עבודה, קצבת זקנה ועוד. קצבת נכות מעבודה משולמות על ידי ביטוח לאומי או חברת הביטוח.

 

נכות מעבודה חייב במס – כן או לא?

כפי שציינו, קיימים סוגים שונים של קצבאות אבל במקום להיכנס לתתי סוגים בואו נכיר את הכותרות הרלוונטיות: קצבאות מביטוח לאומי, קצבת שאירים ופנסיה.

  1. קצבאות מביטוח לאומי – כאשר אדם מקבל קצבה מביטוח לאומי הוא זכאי לקבל פטור מלא ממס. קצבאות מביטוח לאומי יכולות להיות קצבת זקנה, קצבת לשאירים, קצבת נכות ועוד. 
  2. קצבת שאירים – קצבת שאירים היא קצבה אשר משולמת מקרן הפנסיה בעת פטירתו עבור קרובי משפחתו, בדרך כלל בת/בן זוג וילדים. קצבה זו פטורה ממס באופן חלקי עד לתקרה הקבועה בחוק – 8,380 ש"ח לחודש. כאשר הקצבה עוברת את הסכום הקבוע בחוק (שיכול להשתנות משנה לשנה) יהיה עליו לשלם במס בהתאם לדרגת המס הקבועה בחוק.
  3. פנסיה – כל קצבה המשולמת מקרן הפנסיה, חברת הביטוח וקופת הגמל חייבת במס לפי מדרגות המס ובאם אין זכאי המבוטח לפטור מסיבה כלשהי. ישנן זכויות שונות עבורן ניתן לקבל פטור כמו גיל פרישה, נכות יציבה ועוד.
  4. נכות מעבודה – קצבת אובדן כושר עבודה משולמת על ידי חברת הביטוח או קרן הפנסיה, קצבה זו חייבת במס בדיוק כמו קרן פנסיה, בהתאם לדרגת מס. במידה והמבוטח זכאי לפטור מסיבה כלשהי (גיל פרישה, נפגעי פעולות איבה, עולים חדשים, משפחות שכול ועוד) יוכל לבקש את הפטור שמגיע לו. במידה והקצבה משולמת על ידי המעביד עדיין התנאים למיסוי ופטור נשארים אותו הדבר.

נכות מעבודה חייב במס – מהי נכות מעבודה?

כעת לאחר שהבנו שאנחנו חייבים לשלם מס בגין נכות מעבודה, הגיע הזמן לרדת לפרטים הקטנים שביניהם נוכל למצוא מקרים בהם אנחנו יכולים לשלם באופן חלקי או לקבל פטור מלא ממס. נכות מעבודה היא נכות העונה לשלושה מצבים:

נכות פיזית שנגרמה עקב עבודה או בדרך אליה (גם בדרך הביתה), מחלת מקצוע שנגרמה עקב חשיפה לחומרים מזהמים במקום העבודה ומיקרוטראומה. מיקרוטראומה הוא מצב בו התרחש אירוע חריג במקום העבודה אשר הוביל את העובד לפגיעה נפשית או לחץ נפשי. הפגיעות הנפוצות במקומות עבודה הן הטרדה מינית, סטרס ועוד. נכות מעבודה חייב במס בתנאים מסוימים גם כאשר מדובר על נכות זמנית, כללית וקבועה. נכות זמנית כשמה כן היא, נכות הנקבעת לפרק זמן מסוים שלא עולה על שנה. יוכל המבוטח להאריך את קבלת הקצבה במקרים בהם יוכח כי לא יכול לחזור לעבודה בה עבד או כל עבודה אחרת ואז ייחשב ל"נכה נזקק". נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית שעקב הנכות נפגעה הכנסתו של העובד ב-50% לפחות. בשביל לקבל נכות כללית יש לעמוד בתנאים מסוימים: תושב ישראל, גיל 18 ועד גיל פרישה, הכנסה כשכיר/עצמאי נמוכה ב-60% מהממוצע במשק, החלטת ועדה רפואית ועוד.

 

אדם אשר נקבעו לו 100% נכות יכול להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרה הקבועה בחוק תחת תנאי החוק. הזכאות לפטור ממס מתחילה רק לאחר כ-184 ימי נכות ובמקרה בו הוכח כי זכאותכם החלה כבר שנים קודם לכן תוכלו לקבל החזר רטרואקטיבי עד 6 שנים מיום הבקשה. בכדי לקבל זכאות לפטור ממס יש לעמוד ב-4 קריטריונים:

  1. הכנסה חייבת במס.
  2. שיעור נכות של 100% נכות עבור ליקוי בודד או שיעור נכות של 89% ומעלה בשקלול כמה ליקויים. 
  3. קיימת נכות רפואית לצמיתות או לתוקף העולה על חצי שנה (185 ימים ומעלה).
  4. המבוטח זכאי לפטור ממס עקב פטורים הקבועים בחוק: חוק הביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה, נכות כללית או פגיעה במהלך התנדבות, חוק הנכים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ועוד. זכאות לפטור ממס תקבע רק על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי. על המבקש לשלוח את הבקשה בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים אם יש, הבקשה נשקלת על ידי הוועדה וניתן להיות במעקב אחרי סטטוס הבקשה באתר של ביטוח לאומי. לאחר מכן הבקשה נדחית או מאושרת באתר, במקרה של דחייה ניתן יהיה להגיש ערר. 

נכות מעבודה חייב במס – זכויות

נכות מעבודה חייב במס תחת מספר תנאים, אך כפי שציינו תוכלו גם לקבל פטור מלא או חלקי. לאחר הגשת המסמכים לוועדה הרפואית אשר בודקת את מצבו הרפואי של התובע, היא קובעת לו אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר השתכרות לצורך קבל פטור ממס הכנסה. לאחוזי הנכות יש השפעה ישירה על הזכאות מפטור בתשלום מיסים. כפי שציינו, נכה מעבודה חייב במס רק אם הוא לא עונה על הקריטריונים האלה. נכות של 100% מזכה את התובע במס, אדם שנקבעו לו ליקויים בשיעור גבוה מ-89% יהיה פטור ממס וכמו כן עיוור בעל תעודת עיוור. כמו כן, כאשר קצבת הנכות אינה עולה על התקרה החייבת במס לא יהיה חייב אותו אדם לשלם מס הכנסה בגין הכנסתו. שימו לב, למס הכנסה יש תקרה המשתנה משנה לשנה וכמו כן, גם סוגי התקרות משתנים. 

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!