זכויות הנכים בישראל

אנשים הסובלים מנכות כתוצאה ממחלה, תאונה, או פגיעה אחרת, לא תמיד מודעים לזכויות הרפואיות המגיעות להם על פי חוק.

זכויות מהביטוח הלאומימוסד

ביטוח לאומי – הגוף העיקרי המשפיע על מימוש זכויות רפואיות והגוף החשוב ביותר במדינת ישראל, המאפשר מימוש זכויות רפואיות והטבות המגיעות לנכים שיש להם ירידה בכושר העבודה.

גובה אחוזי הנכות שנקבעים בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, הוא זה שקובע את גובה הקצבה החודשית, ומאפשר גם לקבל זכויות נוספות מגופים אחרים.

תהליך מימוש הזכויות כרוך בבירוקרטיה מסורבלת. נדרש איסוף של מסמכים רפואיים ואחרים, וצריך להתכונן להתייצבות בפני ועדה רפואית. לפיכך, רצוי לפנות לעורך דין בקי בתחום, שיכין את תיק התביעה, ואת התובע להתייצבות בפני הועדה.

קצבאות מביטוח לאומי

קצבת נכות כללית

נכים שנפגעו ממחלה, יקבלו גמלת נכות כללית מהביטוח הלאומי. הגימלה מפצה על חוסר היכולת לתפקד. הגימלה תינתן לתושב ישראל, בן 18 ומעלה ועד לגיל פרישה.

גמלת נכות כללית תשולם למי שנקבעה לו נכות רפואית של 60% ממחלה ובנוסף אובדן כושר השתכרות של לפחות 50% , או אובדן כושר תפקוד בבית של %50 ויותר (לגבי עקרת בית). מי שיש לו נכות רפואית אולם לא איבד את כושר השתכרותו לא יקבל גמלת נכות.

ועדה רפואית של הביטוח הלאומי ובראשה רופא מומחה, תיקבע את דרגת המחלה והאופן בו היא פוגעת ביכולת ההשתכרות. אחוזי הנכות נקבעים לפי "ספר מבחנים" רפואי. הקצבה תחושב לפי 75% מהשכר שקיבל התובע במכפלת אחוזי הנכות, ובהתחשב בתלויים. גמלת ילד נכה תשולם להורים עד הגיעו לגיל 18.

נפגעי עבודה

מי שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, יתייצב לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות וגובה הגמלה.

גמלה לשירותים מיוחדים

נכה שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, שנקבעו לו 75% נכות רפואית והוא מוגבל וזקוק לעזרה בביצוע פעולות בסיסיות יום יומיות (רחצה, הלבשה, הליכה וכו') והשגחה, יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים. על הנכה לעמוד ב"מבחן התלות" הבוחן את דרגת תלותו בזולת. הקצבה היא תשלום כספי חודשי המיועד להשכרת מטפלת סיעודית. בין הזכאים גם עיוורים, תשושי נפש, חולי דיאליזה ונכים שעברו השתלה.

 גמלת סיעוד

מדובר בסיוע מטעם הביטוח הלאומי המיועד לקשישים לצורך ביצוע מטלות יום יומיות בסיסיות. התנאים לקבלת גמלת סיעוד הם עמידה ב"מבחן התלות", גיל פרישה, תושבות ישראלית, מגורים בבית, אי קבלת קצבה או גימלה לטיפול אישי מהאוצר, וגובה הכנסות מתאים.

שיקום מקצועי

הביטוח הלאומי מאפשר שיקום מקצועי לנכים שיש להם 20% נכות ויותר, במטרה לשלבם בעבודה. מדובר בשירותי ייעוץ והכוונה, וכן במימון שכר הלימוד, הוצאות הנסיעה, ועזרה ברכישת מכשירי לימוד או עבודה.

זכויות ממוסדות נוספים

מס הכנסה

נכים שיש להם אחוזי נכות רפואית בלבד (ולא אחוזי אובדן כושר עבודה כנדרש), ולא מקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי, זכאים לזכויות במס הכנסה. נכה שיש לו מעל 89% נכות רפואית משוקללת לצמיתות, זכאי לפטור ממס על סכום של עד כ -40,000 שח בחודש.

משרד התחבורה

הנחות בנסיעה

הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית ניתנות למי שנקבעו להם דרגת אי כושר יציבה של 75% אחוזי נכות ויותר וקיבלו תעודת נכה.

תג נכה

ניתן על ידי משרד התחבורה לנכים שנקבעו להם אחוזי נכות רפואית. התג מאפשר לנכה לחנות את רכבו בחניות מסומנות לנכים, ומזכה בהנחות בחניונים עירוניים, ובתשלום אגרה מופחתת עבור רשיון הנהיגה.

קצבת ניידות

מדובר בסיוע לנכים למטרת התניידותם, ובין היתר במענקים והלוואות לרכישת רכב מותאם ומתקן הרמה לנשיאת כסא גלגלים, ועזרה באחזקת הרכב.

משרד התקשורת

מי שיש לו דרגת אי כושר של 74% ויותר ונכות רפואית של 80% יקבל הנחות בהתקנת טלפון, בשיחות ובדמי שימוש, ובחברות הכבלים.

קופת חוליםקופת חולים

הנחות בעלויות תרופות, טיפולים, פטור מתשלומים לביקורת רופא, בדיקות במרפאות חוץ, ושירותי שיקום.

משרד הבינוי והשיכון סיוע בתשלומי שכר דירה ורכישת דירה לבעלי זכאות מחברות משכנות ציבוריות. ביצוע שיפוצים להתאמת הדירה למגבלת הנכה.

רשויות מקומיות חב' המים וחב' החשמל – הנחות בתשלומי הארנונה, המים והחשמל.

חינוך – ילדים נכים יהיו זכאים למסגרות של חינוך מיוחד ולהסעות.

מענקים שונים – נכים שיש להם מעל 20% נכות זכאים בין היתר גם למענקים להטבות ולסיוע בביגוד, הנעלה, מזגנים וכו'.

ארגונים ועמותות – ארגונים שונים (יד שרה, אלו"ט, אקים ישראל ועוד) פועלים לשילוב נכים בחברה ועוזרים לקדם את זכויותיהם בענייני נגישות, חינוך, בריאות וכו'.

משרד הביטחון – משרד הביטחון דואג לנכי צה"ל בסיוע כספי, הכשרה מקצועית, תחבורה, שירות רפואי, סיוע לדיור, מענק נישואין, וכולי.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!