מהן זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה?

זכויות מביטוח לאומיעל פי תקנות הביטוח הלאומי, אדם שנפגע במסגרת עבודתו יהיה זכאי לקבל תגמולים שונים בתור "נפגע עבודה". מכאן, עולה השאלה מה קורה במקרה שבו מי שנפגע במהלך עבודתו הולך לעולמו בשל אותה הפגיעה? חשוב לדעת שבני משפחתו הקרובים של הנפטר במקרה זה יהיו זכאים לזכויות ולתגמולים שונים בין אם באופן חד פעמי ובין אם בצורה של קצבה חודשית.

מהי תאונת עבודה?

לפני שנדבר על זכויות בני משפחה של מי שנפטר בשל פגיעה בעבודה יש להגדיר תחילה מהי פגיעה בעבודה. פגיעה מסוג זה יכולה להתרחש בשני מקרים כלליים. המקרה הראשון הוא שמדובר בתאונה (פגיעה שאירעה בנקודת זמן ברורה) במהלך העבודה, תוך כדי הנסיעה לעבודה או ממנה. המקרה השני הוא מחלת מקצוע, כלומר פגיעה שנוצרה על פי רוב בשל תנאי העבודה באופן מתמשך ולאורך זמן. בכל המקרים הללו, כאשר הנפגע הלך לעולמו בשל מחלת המקצוע או בשל התאונה זכאים בני משפחה קרובים לזכויות שונות בעיקר בהיבט הכספי.

מיהם הזכאים לזכויות הללו?

הזכאים לזכויות הכספיות (קצבאות או תגמולים) מביטוח לאומי יהיו מי שמכונים בלשון המקצועית בשם "תלויים". במילים אחרות, אלה יהיו אותם קרובים שהנפטר פרנס אותם או היה אמור לפרנסם. בין היתר מדובר בילדים של הנפטר, באלמנת הנפטר, באלמן שאשתו נפטרה. במקרים מסוימים יהיו זכאים לתגמולים שונים גם הוריו של נפטר ו/או נכדיו של הנפטר או הנפטרת, אח או אחות במידה שהללו היו תלויים בו.

גובה הזכאות שניתן

גובה הזכאות במונחי כסף של בני המשפחה של נפטר מפגיעה בעבודה תלויים בכמה וכמה משתנים. בין היתר מדובר בגובה קצבת נכות מעבודה העדכנית לאותה עת, גובה השכר או ההכנסה של הנפטר, גובה ההכנסות של בן או בת הזוג במידה וישנם כאלה, מספר הילדים, בשאלה האם בן הזוג של הנפטר נישא מחדש ועוד.

השלב הראשון לחישוב הזכאות הינו בדיקת ההכנסה של הנפטר, כפי שהייתה במועד הסמוך לזמן הפטירה. יש לשים לב שתקנות הביטוח הלאומי קובעות רף עליון לקצבת נכות מעבודה ולכן הזכאות לא תהיה לעולם גבוהה יותר מכך. הזכאות תהיה נגזרת של שלושת רבעי השכר שלפני הפטירה.

  • במידה ומדובר למשל באלמנה עם שלושה ילדים ויותר (או אלמן עם מספר ילדים דומה) יקבלו השארים קצבה מקסימלית של מלא קצבת הנכות – 75% מהשכר.
  • במידה ומספר הילדים נמוך יותר סכום הקצבה יהיה נמוך יותר ב-10% (כאשר יש שני ילדים) או ב-20% (לבן זוג עם ילד אחד).
  • עבור אלמן או אלמנה ללא ילדים יש קריטריונים שונים – אלמנה בת ארבעים שנה ומעלה תהיה זכאית לקצבת נכות משתנה בעוד שאלמנה צעירה יותר תהיה זכאית למענק חד פעמי. עבור אלמן שאשתו נפטרה, תהיה זכאות לקצבה רק במידה ואין הוא מסוגל לפרנס את עצמו.
  • יש לציין שבמקרים מסוימים תשולם הקצבה ישירות לילדים עצמם, במידה והם אינם מתגוררים עם ההורה הנותר וכן במקרים נוספים. ילד יחיד יקבל 60% מגובה קצבת נכות (45% מגובה השכר), שני ילדים – 80%, שלושה ילדים – 90% וארבעה ילדים ומעלה – קצבת נכות מלאה (שבעים וחמישה אחוזים מהשכר).

מימוש זכאות

מימוש זכאות כאמור תיעשה על ידי הגשת תביעה לביטוח לאומי. זאת, על גבי טופס גמלת תלויים לנפגעי עבודה. במידת הצורך יש לצרף מסמכים מתאימים כדי לזרז את הטיפול ולמנוע עיכובים.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!