מהם זכויות החולים במחלות איידס בביטוח לאומי? – קרא מה מגיע לך!

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

וירוס

מחלת האיידס, שנחשבה בעבר למחלה חשוכת מרפא המביאה למוות מוקדם ולסבל רב, הפכה עם השנים למחלה כרונית. בזכות טיפול תרופתי משולב, שבישראל ניתן לחולים בהתאם לסל הבריאות, ניתן להגיע לרמת חיים גבוהה וכן לאריכות ימים.

יחד עם זאת, ישנם חולי איידס שזכאים לזכויות שונות בביטוח לאומי וזאת – בכפוף למצבם הרפואי ובהתאם לסיטואציה של ההידבקות במחלה.

הזכות לטיפול ולקצבה

עוד לפני שמגישים בקשה לקבלת זכויות שונות בביטוח לאומי, זכאים חולי האיידס שאובחנו כנשאים לקבל טיפול משולב של תרופות מתאימות. ההחלטה על קבלת התרופות הללו מצריכה בירור רפואי מקדים והמלצה של רופא. במידה והחולה נמצא כמי שזקוק לתרופות הוא יקבל אותן ללא תשלום באמצעות קופת החולים.

מבחינת ביטוח לאומי, זכאות לקצבאות וגמלאות כספיות באופן חודשי או חד פעמי תלויה במידה רבה בשאלה על איזה רקע חלה ההדבקה במחלה. כאשר מדובר במי שנדבק בנגיף כתוצאה מקבלת דם נגוע, בעירוי, החל משנת 1982 ועד לתחילת 1987 יהיה הלה זכאי לתגמולים כספיים. התגמולים כוללים גמלה חד פעמית אך חשוב מכך, גם קצבה חודשית. סכום הקצבה נגזר מכמה קריטריונים:

  • קיום בן או בת זוג – במידה והחולה נשוי או יש ידוע או ידועה בציבור, תשולם קצבה מוגדלת.
  • השכר הממוצע – הקצבה צמודה לגובה השכר הממוצע במשק והיא מהווה כחמישים אחוז משכר זה.
  • כאשר החולה הוא הורה לילדים, תשולם תוספת לקצבה.
  • הכנסת ההורים – במידה והכנסת ההורים נמוכה והחולה הינו המפרנס שלהם – תשולם קצבה חודשית גבוהה יותר.

קצבה עם פטור ממס

הקצבה החודשית מושלמת בדומה למשכורת, פעם בחודש לחשבון הבנק שנמסר למוסד לביטוח לאומי. קודם לכן, יש להגיש תביעה לקבלת הקצבה על פי חוק. חשוב לציין שהטבה משמעותית עבור חולי האיידס היא פטור משתלום מס על הקצבה. למרות שמדובר לכאורה בהכנסה החייבת במס, הוחלט להעניק פטור. זאת ועוד, במידה ויאושרו לחולה קצבאות נוספות מטעם המוסד לביטוח לאומי, לא תהיה התייחסות לקצבה המיוחדת חולי איידס כחלק ממבחן ההכנסה.

חולי איידס וקצבאות שונות

כפי שניתן לראות, חלק גדול מחולי האיידס בישראל לא יהיו זכאים לקצבה שהצגנו קודם לכן מהטעם הפשוט שהם לא נדבקו במהלך קבלת עירוי דם אלא בנסיבות אחרות.

עם זאת, אין זאת אומרת שבכך נסתם הגולל על קצבאות והטבות שונות שניתן לקבל מביטוח לאומי. ראשית, ניתן למצוא קצבאות לאנשים שאינם יכולים לפרנס את עצמם או שהכנסתם נמוכה מסף מסוים.רופאים כך, חולי איידס שאינם יכולים להשתלב בשוק העבודה יכולים להגיש בקשה לקצבאות אבטחת הכנסה למשל.

בנוסף, חולי איידס הסובלים מליקויים שונים ומחלות נלוות בשל מחלת האיידס ובשל המערכת החיסונית החלשה יכולים להגיש תביעה להכרה בנכות כללית.

באופן כזה, יכולים החולים להגיע לוועדה רפואית, להציג את מכלול הליקויים, את מכלול המגבלות המונעות מהם לעבוד ולהתפרנס ובהתאם לכך אפשר שיאושרו להם אחוזי נכות. הקצבה, במקרים כאלה תשולם בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית וכן בהתאם לדרגת אי כושר עבודה שתימצא לחולה.

משום שמחלת האיידס נחשבת למחלה כרונית ומשום שפעמים רבות הליקויים צפויים ללקות את החולה לאורך שנים ואף לצמיתות, ישנם חולים שיאושרו להם קצבאות נכות לכל החיים. עם זאת, ישנם חולים שמצבם איננו קבוע ולכן, בהחלט אפשרי שחלק מהגמלאות ישולמו לזמן מוגבל, בהתאם להחלטת הוועדה ולמצב החולה. ראוי להוסיף שבמקרים מסוימים, ישולמו גמלאות גם לשאריו של החולה במידה וזה נפטר. כך המצב למשל כאשר מדובר בהורה לילדים וכך גם כאשר הנפטר חלה בשל עירוי נגוע.

 

הזכות לבדיקת איידס

במסגרת זכויות החולים במחלות איידס, יש התייחסות לזכות לעבור בדיקת איידס. למעשה, כל אדם זכאי לבצע בדיקת איידס ללא תשלום במרפאות המין של משרד הבריאות. על מנת לקבל תוצאות מדויקות, יש לבצע את הבדיקה בערך שלושה חודשים לאחר המגע המיני האחרון. הסיבה לכך היא שהנגיף מקונן בדם לפני שניתן לאתר אותו בצורה מדויקת. בדרך כלל, תוצאות הבדיקה יהיו זמינות בתוך שלושה ימים. במרפאות המין של משרד הבריאות, הנבדקים לא חייבים להזדהות באופן שמי.

אפשרות נוספת היא לעבור בדיקת איידס בקופות החולים. יש לקחת בחשבון שלעומת הבדיקה במרפאות המין של משרד הבריאות, בקופות החולים הבדיקות לא יהיו אנונימיות מכיוון שהנבדקים נדרשים להזדהות. תשובות הבדיקה יועברו לנבדקים לאחר כשבועיים מיום הבדיקה. גם בקופות חולים הבדיקות לא יחויבו בתשלום מצד הנבדקים.

 

הזכות לאנונימיות ולסודיות רפואית

זכויות החולים במחלות איידס כוללות גם התייחסות לשמירה על אנונימיות ועל סודיות רפואית. כל חולה איידס זכאי לבחור האם לחשוף את המחלה או האם להשאיר את המידע בסודיות מלאה. על הרופא המטפל, הצוות הרפואי וכדומה לשמור על סודיות רפואית של חולי איידס ולא לחשוף את הפרטים שלהם לגורמים שונים. הזכות לסודיות רפואית היא זכות בסיסית של כל אדם וכך גם של חולי איידס. כך גם ניתנת הזכות לאנונימיות בבדיקות האיידס של משרד הבריאות. כל רופא וצוות רפואי החייבים לעמוד בחוק ולא לחשוף את פרטי המטופלים לגורמים שלא מורשים לקבל את המידע הזה. במקרים בהם חולה איידס רוצה לחשוף את המחלה לאחרים, הוא חייב להיות מודע לכך שיש לו זכויות וחובות לפי החוק. הזכות לסודיות רפואית חשובה במיוחד לקהילת האיידס ומאפשרת להם להתקיים בכבוד ובצדק.

 

הגנה בחקיקה

זכויות החולים במחלות איידס כוללות גם הגנה בחקיקה. מדובר בהגנה חקיקתית הנוגעת לחוקי היסוד ולחוקי העבודה. הגנה זו חלה על אוכלוסיות מוגבלות, כגון חולים ונשאים של מחלות שונות לרבות מחלת האיידס. למעסיקים אין זכות לפעול בצורה שתפגע בזכויותיהם של החולים במחלה זו. החוקים המתייחסים למוגבלות ולאפליה בעבודה ובחיים הציבוריים כוללים את חוק שוויון הזדמנויות, בעבודה וחוק יסוד חופש העיסוק. על פי החוקים הללו, אסור להפעיל אפליה כלפי חולים והנשאים שלהם במקום העבודה, והמפרים את חוק זה ייענשו משפטית. חוק יסוד כבוד האדם וחרותו וחוק שוויון לבעלי מוגבלויות מבטיחים שוויון זכויות לחולים ומפסיקים את ההפליה שלהם.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!