תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה?

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלהכאשר מתרחשת תאונת עבודה, העובד שנפגע יהיה זכאי לזמן החלמה. זמן ההחלמה יזכה אותו בפיצויים בעקבות אובדן כושר עבודה. תשלום עבור ימי מחלה ניתן עבור זמן החלמה שלא עולה על 12 ימים. על תאונת עבודה ומי משלם ימי מחלה נרחיב במאמר הבא. 

 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודה, כפי שניתן להבין משמה, היא תאונה שמתרחשת בעבודה. ברוב המקרים תאונת עבודה תגרום לפגיעה פיזית אך יכולים להיות מקרים בהם תהיה פגיעה נפשית. שני סוגי הפגיעות עלולים להוביל לנזקי נכות ולזכאות לפיצויים מצד העובד. 

 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- מה נחשב כתאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה המתרחשת במהלכה התקין של פעילות העבודה עצמה. מלבד זאת, ניתן להחשיב גם תאונות המתרחשות בדרך לעבודה או בחזרה ממנה. לדוגמא, עובד שביצע תאונת דרכים בדרכו חזרה מהעבודה יהיה זכאי לפיצויי תאונת עבודה. יש לקחת בחשבון, כי סטייה מהמסלול הקבוע תוביל לכך שהתאונה לא תיחשב לתאונת עבודה. יש שני סוגי סטיות שעדיין ייחשבו כתאונות עבודה- סטייה אחת תהיה למען אסיפה של הילד או הורדה שלו במוסד החינוכי. הדבר נוגע בילד עד גיל 10 או בילד הסובל מלקות שכלית כלשהי. כמו כן, ניתן לסטות מהמסלול הקבוע לצורך תפילה בבית הכנסת. 

שימו לב- במידה שהעובד שנפגע פעל בניגוד להוראות הבטיחות, התעלם מהוראות המעסיק או פעל בניגוד לחוק, התאונה לא תחשב כתאונת עבודה. עם זאת, קיימות חריגות התלויות בעוצמת הפגיעה של תאונת העבודה. 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- מהם ימי מחלה?

ימי מחלה הם ימים להם זכאי כל עובד ממקום עבודתו. בזמן מחלה או פציעה, כאשר העובד צריך לנוח בבית, יש לרשותו ימי מחלה. משך ההיעדרות משתנה בין עובד לעובד ומושפע מהמחלה או הפציעה מהם סובל העובד. כל עובד זכאי ליום וחצי דמי מחלה לחודש עבודה מלא אצל המעסיק ול-18 ימי מחלה בשנה. ניתן לצבור את ימי המחלה עד 90 ימים מקסימום. 

במקרה של תאונת עבודה, עובד שנקבע לו אי כושר לעבוד למשך תקופה שלא עולה על 12 ימים, יקבל ימי מחלה. ימי המחלה יופעלו ביום השני והשלישי מהפגיעה. ימי המחלה ישולמו על ידי המעסיק ויהיו על חשבון ימי המחלה של העובד. מהיום הרביעי לאילך, העובד שנפגע יקבל דמי פגיעה. 

 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- מהם דמי פגיעה? 

דמי פגיעה הם פיצויים המשולמים על ידי ביטוח לאומי והם ניתנים במצב שהעובד צריך זמן החלמה של עד 90 ימים מקסימום. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לדמי פגיעה וקבלת הכרה. לאחר שהעובד קיבל הכרה בנזקים, הוא יהיה זכאי לפיצויים בשיעור של 75% משכר העבודה שלו ולא יותר מ-1,032 שקלים ליום. בקשה לדמי פגיעה ניתן להגיש עד 12 חודשים לאחר התאונה. במידה שעברו 12 חודשים תחול התיישנות והעובד לא יהיה זכאי לקבלת הפיצויים. 

על מנת לקבל דמי פגיעה יש להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. כל הפעילות הבירוקרטית הנדרשת לקבלת הפיצויים תתבצע מול ביטוח לאומי. על מנת לקבל את הפיצויים יש להוכיח בפני ביטוח לאומי שהתאונה התרחשה ולהוכיח את כל הנזקים שנגרמו. רוב הפיצויים ישולמו על ידי ביטוח לאומי והשאר על ידי המעסיק. שימו לב כי קבלת דמי פגיעה מוגבלת ל-90 ימים מקסימום של היעדרות מהעבודה. במידה שלאחר תקופה זו, העובד נשאר עם נכות, הוא יוכל להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. 

 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- מהי קצבת נכות מעבודה?

במקרים בהם התאונה גורמת לנזק קבוע או לנכות ניתן לקבל קצבת נכות מעבודה. במצב כזה על העובד להגיש תביעה לקצבת נכות מעבודה. על העובד לעבור הליך של בדיקות ובירורים מול הוועדות הרפואית של המוסע לביטוח לאומי. לאחר הוועדה הרפואית ייקבעו אחוזי הנכות ובהתאם להם תקבע דרגת אי כושר עבודה. בעקבות אחוזי הנכות שנקבעו, העובד יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית או למענק חד פעמי. גובה המענק או הקצבה החודשית יהיו תלויים בגורמים שונים. קצבת נכות מעבודה משולמת בהתאם לארבע דרגות חומרה- 60% 65% 74% או 100%. 

 

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- המעסיק

קיימים מקרים בהם המעסיק הוא זה שגרם לתאונת העבודה. יכולות להיות סיבות שונות לכך שהמעסיק גרם לתאונה כמו מעשה, הוראה, אי הקפדה על הוראות הבטיחות, אי מסירת מידע מדויק ועוד. במידה שהמעסיק לא שמר על סביבת עבודה בטוחה הוא עשוי להיות חב בפיצויים בגין הנזק, כוח עוולת הרשלנות או הפרת חובה חקוקה.

לשם כך על העובד להגיש תביעה נזיקית כנגד המעסיק. לתביעה יש לצרף חוות דעת רפואית הכוללת את הנזקים שנגרמו לעובד. כאשר מגישים תביעה נזיקית כנגד המעסיק ניתן לקבל פיצויים מלאים על הנזקים שיוכחו.

תאונת עבודה מי משלם ימי מחלה- חברות ביטוח

חברות הביטוח השונות מציעות לכל עובד לבטח את עצמו  מראש לפני תאונות עבודה. כך אתם יכולים להיות בטוחים שבמידה שתצטרכו סיוע או פיצויים בעקבות תאונת עבודה תוכלו לקבל זאת מחברת הביטוח. בדרך כלל הביטוח יהיה מפני אובדן כושר עבודה חלקי או מוחלט. 

עובד שנפגע בתאונת עבודה ומבוטח בחברת ביטוח מסוימת מפני תאונת עבודה, יוכל לפנות לחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה, ולהוכיח את הנזק שנגרם לו. לאחר שהנזק הוכח, העובד יהיה זכאי לפיצויים מחברת הביטוח. הפיצויים שיקבל העובד ישקפו את מלוא יכולת ההכנסה של העובד לפני הפגיעה. כמו כן, פיצויים אלה אינם מותנים בהוכחת רשלנות או עוולה מצד המעביד. 

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!