ערעור על החלטת ועדה הרפואית

ועדה רפואיתהחלטה שהתקבלה בוועדה רפואית בביטוח לאומי ניתנת לערעור בוועדה רפואית לעררים. את בקשת הערעור יכולים להגיש התובע עצמו שאינו מרוצה מאחוזי הנכות הרפואיים אותם קיבל, או ביטוח לאומי שמעריך שלתובע מגיעים אחוזים גבוהים יותר או נמוכים יותר.

תפקיד הועדה הרפואית לעררים

אדם שמגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית צריך להיות מודע לכך שוועדת הערר היא הקובעת הסופית את גובה הנכות, היא רשאית לדון בכל נושא, גם על דברים שהתובע לא ערער עליהם, והיא רשאית להעלות את אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה רפואית או להוריד אותם. חשוב לדעת כי לא ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אלא רק בבית הדין לענייני עבודה. את הערעור על החלטת וועדת הערר יש להגיש בכתב לא יותר מ-60 ימים מהמועד בו התקבלה ההחלטה של ועדת הערר.

בוועדת ערר יושבים רופאים שבודקים את המסמכים שהוגשו. הרופאים אינם משפטנים ואינם מבינים בכללי הדין.

המלצות להגשת ערעור על החלטת הועדה הרפואית

  • להגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית יש מגבלות זמן שנקבעו בהתאם לסוג הבקשה, החל מהיום בו התובע קיבל לביתו את החלטותיה של הוועדה הרפואית הראשונה. כל איחור בהגשת התביעה, עלול לגרום לכך שהאפשרות להגשת ערעור תיפסל, למעט מקרים מסוימים שבהם ניתן אישור מיוחד להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית לאחר שחלף הזמן המוגדר.
  • כאשר אדם מגיש תביעה לערעור על החלטותיה של הוועדה הרפואית, מומלץ שיצרף מסמכים ונימוקים רפואיים שדנים בסוגיית הערעור, במידה וישנם פרטים חדשים שלא נידונו בוועדה הרפואית הראשונה.
  • יש לנמק את הפניה לוועדת ערר על סמך הפרוטוקול שהוגש בוועדה הרפואית הראשונה (הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית שלא תהיה מנומקת, תגרום לכך שהמועד להגשת נימוקים יוארך בחודש ימים). אם התובע לא קיבל לידיו את הפרוטוקול והזמן הקצוב להגשת הערעור עומד לעבור (כעבור 30 ימים), יש למהר ולגשת לאנשי מקצוע בתחום תביעות ערר, כדי שיפעלו לטובתו, כך שזכותו לערער לא תיפגע.
  • רופאי הוועדה הרפואית לעררים בוחנים את הנימוקים המוגשים. לכן חשוב לנמק בשפה גבוהה ומקצועית, ככל האפשר בהסתמך על הפרוטוקול שניתן בוועדה הרפואית הראשונה, שגם הוא כתוב בשפה רפואית מקצועית. לשם כך מומלץ לפנות לאנשי מקצוע מהתחום שיודעים כיצד לנסח את הנימוקים כך שיהיו מקובלים. בכל מקרה, אין להשמיץ את הוועדה הרפואית הראשונה.
  • הפרוטוקול שניתן בוועדה כתוב בלשון רפואית מקצועית, ובמרבית המקרים לא ניתנת להבנה על ידי אנשים שאינם בקיאים בתחום. לכן מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מומחים בתחום ובעזרתם להבין את האמור בפרוטוקול. ייתכן שישנם דברים שכלל לא נכתבו למרות שנאמרו, וחשוב שהם ייכתבו, לטובת התובע.

פרק הזמן להגשת ערעור

את הערעור על החלטת הועדה הרפואית צריך להגיש בתוך פרק זמן מסוים שנקבע לפי סוג הבקשה:

  • אם הוגשה בקשת ערעור לגבי אחוזי נכות כללית, יש לעשות זאת תוך 60 ימים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.
  • אם הוגשה בקשת ערעור לגבי אחוזי נכות שניתנו במשרד הביטחון, יש לעשות זאת תוך 45 ימים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.
  • אם הוגשה בקשת ערעור לגבי אחוזי נכות שניתנו לנפגעי עבודה, יש לעשות זאת תוך 30 ימים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.
  • אם הוגשה בקשת ערעור לגבי אחוזי נכות שניתנו במס הכנסה, יש לעשות זאת תוך 45 ימים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.
  • אם הוגשה בקשת ערעור לגבי אחוזי נכות בניידות, יש לעשות זאת תוך 60 ימים מרגע קבלת ההחלטה הראשונה.
Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!