זכאות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

השאירו פרטים כבר עכשיו או התקשרו

כאשר ניתן פסק דין לתשלום מזונות והאישה לא מצליחה לגבות את המזונות מהחייב, היא יכולה להיעזר בחוק המזונות (הבטחתזכאות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי תשלום) תשל"ב – 1972 ולקבל את המזונות מהביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי ישלם את דמי המזונות בתשלומים חודשיים לאישה, ויחזור לחייב כדי לגבות ממנו באמצעות רשות האכיפה והגביה את סכומי המזונות על פי פסק הדין.

הביטוח הלאומי ישלם לאישה את הסכום הנמוך בין מה שנקבע בפסק הדין, ובין מה שנקבע בתקנות המוסד לביטוח לאומי, כך שיתכן והאישה תקבל מהביטוח הלאומי סכום מזונות נמוך יותר ממה שנפסק לה בפסק הדין. אם דמי המזונות שמשלם הביטוח הלאומי נמוכים יותר מהכספים שנקבעו בפסק הדין, האישה תקבל הפרשים מהביטוח הלאומי, אחרי שיגבה את הסכומים שנפסקו בפסק הדין מהחייב.

מהו הכלל החשוב הנוגע לקבלת דמי מזונות מביטוח לאומי?

חשוב לציין שכאשר נוקטים בהליכי הוצאה לפועל לגביית חוב מזונות, אי אפשר לקבל מזונות מביטוח לאומי, ואם שולמה קצבת מזונות, היא תופסק, מלבד מצב שבו גובים הפרשים מהחייב בהוצאה לפועל.

כמו כן אם האישה שינתה את מצבה המשפחתי או הכלכלי עליה להודיע לביטוח הלאומי.

מהם תנאי הסף לקבלת דמי מזונות?

כדי לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי יש לעמוד בין היתר בתנאים הבאים

  • ניתן פסק דין למזונות;
  • האישה לא הצליחה לגבות את סכומי המזונות על פי פסק הדין;
  • על החייב להיות תושב ישראל בעת מתן פסק הדין או במהלך השנתיים מתוך 4 שנים שקדמו למתן פסק הדין;
  • הזכאים לתשלום מזונות מהבטוח הלאומי הם אישה או ילד עד גיל 18 תושבי מדינת ישראל;
  • האישה היתה נשואה לחייב ויש בחזקתה ילד;
  • או כאשר אין לה ילד היא תקבל מזונות רק אם אינה יכולה לפרנס את עצמה, או שגילה מעל 60 שנים;
  • אישה שלא נשואה אבל יש בחזקתה ילד ופסק הדין למזונות הוא עבור הילד;

מתי לא קיימת זכאות לקבלת מזונות מביטוח לאומי?

למי שאינה נשואה לחייב, ואין לה ילד בחזקתה;
או שהכנסותיה ממשכורת או מגמלה הם גבוהים מהסכומים הנקובים בתקנות הביטוח הלאומי.

הזכות לקבל מזונות מותנית בהכנסות. הזכאות של האישה לקבל מזונות מהביטוח הלאומי מותנית בהכנסותיה מעבודה או הכנסות אחרות. אם ההשתכרות של האישה מעבודה גבוהה יותר מהסכום שנקבע לה בפסק הדין למזונות, היא לא תוכל לקבל מזונות מביטוח לאומי.

מי שהכנסותיה ממשכורת או מגמלה או הכנסות אחרות שוות או גבוהות מהסכומים הנקובים בתקנות הביטוח הלאומי, היא אינה זכאית לקבל תשלום מזונות מהביטוח הלאומי.

מהן "הכנסות שלא מעבודה"?

מדובר בקצבאות או כספים קבועים שמקבלת האישה ממשפחתה או מגמלה כלשהי. אם הכנסותיה של האישה לא מעבודה נמוכות מהסכומים של ביטוח לאומי – היא תקבל מזונות בסכום הנמוך מבין הסכום שנקבע בפסק הדין, או סכום הקצבה של הביטוח הלאומי פחות סכום הכנסתה.

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת דמי מזונות מהביטוח הלאומי?

יש להגיש בקשה לתשלום המזונות לפי חוק המזונות, ולצרף לבקשה מסמכים מזהים, עותקים של פסק הדין לתשלום מזונות, תלושי שכר, דפי בנק, ואישורים על הכנסות אחרות. כמו כן יש לצרף אישור לגביכספים סגירת תיק בהוצאה לפועל, וכן מסמכים ופרטים בקשר לחייב.

מגישים את הבקשה בסניף של המוסד לביטוח לאומי שקרוב ביותר למקום המגורים. החלטת המוסד לביטוח לאומי תינתן תוך 30 ימים.

ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין תשלום המזונות לבית הדין האזורי לעבודה בתוך שנה ממתן ההחלטה.

מהי משך התקופה שבה ניתן לקבל דמי המזונות מביטוח לאומי?

ניתן לקבל מזונות מהביטוח הלאומי מיום הגשת הבקשה, וכן גם עבור שנה רטרואקטיבית לפני שהוגשה הבקשה, וזאת בתנאי שלא פעלו נגד החייב בהוצאה לפועל בתקופה זו, והאישה לא קיבלה כספים מההוצאה לפועל עבור הילדים עד גיל 18.

אולי יעניין אותך גם:

קצבת הבטחת הכנסה – זכויות רפואיות

חוק הבטחת הכנסה – זכויות רפואיות

גירושין בהסכמה – על הזכויות של כל אחד מבני הזוג

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!