תאונות עבודה

סוחב ארגזים

המוסד לביטוח לאומי מגדיר תאונות עבודה כתאונות שקרו תוך כדי עבודה או בעקבותיה אצל המעסיק או מטעמו. היה והעובד עצמאי, תאונת עבודה תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עיסוקו בתחום עבודתו. עוד קובע ביטוח לאומי כי תאונות יוגדרו כתאונות עבודה גם במקרים הבאים:

  • תאונות אשר התרחשו בזמן נסיעה או בזמן הליכה למקום העבודה, הן מהבית והן ממקום אחר בו העובד מתגורר או ישן, למרות שזהו לא ביתו.
  • תאונות אשר קרו בזמן נסיעה ממקום העבודה חזרה לביתו של העובד.
  • תאונות אשר אירעו בזמן שהעובד הלך ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר שבמסגרת עבודתו ובמסגרת תפקידו בפועל.
  • תאונה שקרתה בזמן עבודה, במקום העבודה או בסביבתה, כאשר העובד עצמו שנפגע פעל למען הצלה של אדם אחר או של רכוש, או שהוא פעל לשם מניעת סכנה שעלולה להיגרם לאדם אחר או למניעה של נזק וכדומה.
  • תאונה אשר אירעה בזמן העבודה על ידי מעשה של אדם אחר באמצעות חפצים במקום, והנפגע עצמו לא היה מי שגרם לפגיעה.
  • תאונה שהתרחשה בזמן הפסקת אוכל אותה קבע המעסיק במקום העבודה.
  • תאונה אשר קרתה לעובד בזמן מילוי תפקידו בוועד עובדים שבמסגרת עבודתו.

זכויות נפגעי תאונות עבודה

אדם אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל גמלת דמי פגיעה בשל נכותו מעבודה, הוא זכאי לטיפולים רפואיים, להחלמה ולשיקום, לתרופות, לאשפוז, לניתוחים, למכשירי עזר רפואיים וכדומה. כל הזכויות אשר נוגעות בדבר טיפולים רפואיים ניתנות מטעם שירותי הבריאות במדינה, על פי חוק הביטוח הלאומי.

ביטוח לאומי מעניק דמי פגיעה לאדם אשר נפגע בתאונת עבודה שבעקבותיה אין ביכולתו להמשיך ולעבוד בה או בכל עבודה מתאימה אחרת (מבחינת גיל, מין, השכלה והכשרה מקצועית). דמי פגיעה יינתנו רק לאחר שביטוח לאומי הכיר בעובד כנפגע מעבודה. דמי פגיעה ניתנים עבור התקופה המסוימת בה העובד לא היה כשיר לעבודה. בעבור פגיעה אחת העובד מקבל את תשלום דמי הפגיעה לתקופה של 13 שבועות ולא יותר. גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% משכר עבודה רגיל של העובד שנפגע בתאונת עבודה, אולם לא מעבר ל-75% מהסכום אשר שווה לזה הבסיסי כפול 5, לחלק ב-30.

במקרים בהם הסתיימה התקופה בה העובד קיבל דמי פגיעה (כעבור 13 שבועות), אך עדיין הוא מוגדר כנכה עבודה והוא אינו מסוגל לשוב לעבודתו או לכל עבודה מתאימה אחרת, הוא זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות או מענק לנכה מעבודה,  שגובהה נקבע בהתאם לסוג הפגיעה ובהתאם למצבו הנוכחי ולמידת היכולת שלו לשוב אל פעילות רגילה ואל עבודתו הקודמת.

חובת הדיווח על תאונות עבודה

במקרה שבו אירעה תאונת עבודה שבה הנפגע זקוק לטיפול רפואי, הוא איבד את כושרו לעבוד מעל שלושה ימים או שהוא נהרג כתוצאה ממנה, חלה חובת מסירה למוסד לביטוח לאומי במהירות האפשרית, כאשר ההודעה על כך תוגש על גבי טופס מיוחד או ניתן למצוא בביטוח לאומי. את ההודעה על תאונת העבודה חייב למסור הנפגע עצמו, אך גם אם נמסרה מאדם אחר היא מתקבלת, במידה והנפגע אינו יכול להגישה לבדו. אם העובד נהרג בתאונת העבודה או מת לאחר מכן כתוצאה ממנה, ההודעה תימסר על ידי התלויים בו. המעסיק של העובד שנפגע יחתום על אישור בהודעה למוסד לביטוח לאומי את כל העובדות אשר נוגעות לו כמעסיק, את הנסיבות שהביאו לפגיעה, אישור על שכר העבודה אותו קיבל העובד שנפגע ולגבי העובדה שהוא נעדר מהעבודה כתוצאה מהפגיעה בתאונה.

אולי יעניין אותך גם:

זכאות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!