קצבת תלויים בנפגע עבודה

פטיש בית משפט

אדם שהוכר בביטוח לאומי כנפגע עבודה (מחלת מקצוע או תאונת עבודה), קיבל קצבת נכות מעבודה עוד בחייו ונפטר כעבור זמן כתוצאה מהפגיעה, מזכה את בני משפחתו התלויים בו בקצבת תלויים בנפגע עבודה. הקצבה יכולה להינתן בכל חודש או כמענק חד פעמי. את קצבת תלויים בנפגע עבודה מקבלים, לרוב, בני המשפחה מדרגה ראשונה- אלמן/ה וילדיהם שנותרו יתומים. במקרים חריגים יוכלו לקבל את הקצבה גם הורי הנפטר, אחיו ואחיותיו או הסבים והסבתות, אם הנפטר פרנס אותם.

כיצד מגישים תביעה?

תביעה לקצבת תלויים בנפגע עבודה מגישים על גבי "טופס תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה" במוסד לביטוח לאומי- בסניף באזור המגורים של התובעים (התלויים בנפגע עבודה).כיצד

המועד להגשת התביעה

את התביעה לקצבת תלויים יש להגיש בסמוך למועד הפטירה ולא מעבר ל- 12 החודשים שחלפו מאותו יום. תובעים אשר מגישים את התביעה במועד מאוחר יותר צריכים לקחת בחשבון שקצבת התלויים אותה יקבלו עלולה להיפגע (בחלק ממנה או בכולה).

גובה הקצבה

גובה קצבת התלויים נקבע באופן יחסי להכנסה של נפגע מעבודה עוד בחייו, בשלושת החודשים האחרונים עד הפטירה. הקצבה מחושבת לפי אחוזים מקצבת נכות מעבודה אשר ניתנת לנפגע שקיבל דרגת נכות בשיעור של 100%. קצבת תלויים בנפגע עבודה משתנה בכל תחילת שנה, ב-1 בינואר, על פי השינויים במדד המחירים לצרכן. להלן הקצבאות השונות: (המחירים נכונים ל-1 בינואר 2012).

 • גובה הקצבה לאלמן/ה עם ילדים –  אלמן/ה עם ילד אחד או יותר זכאים לקבל קצבת תלויים בכל חודש בעבור עצמם יחד עם תוספת בעבור הילדים, כל עוד הם נמצאים ברשותם. גיל האלמן/ה לאכסף מצויר משנה במקרה זה. גובה הקצבה החודשית מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה, כאשר המקסימום הוא 31,781 שקלים.
 • גובה הקצבה לאלמנה בלי ילדים – נקבע לפי גיל האלמנה, באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה:
  1. אלמנות בנות 40 עד 50 זכאיות לקצבת תלויים בגובה של 40%.
  2. אלמנות בנות 50 ומעלה זכאיות לקצבת תלויים בגובה של 60%.
  3. אלמנות עד גיל 40 זכאיות לקבל מענק חד פעמי בגובה של 60% כפול 36.
  4. ילדים שנותנו יתומים משני ההורים.
  5. ילדים שאינם נמצאים עם ההורה אשר מקבל את קצבת התלויים.
  6. ההורה לא זכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה.
  7. ההורה של הילדים נישא בשנית ולא זכאי עוד לקצבת תלויים חודשית.
 • גובה הקצבה לילדים- על פי רוב קצבת תלויים בנפגעי עבודה משולמת עבור ילדים כתוספת לקצבה אותה מקבל ההורה. במקרים שלהלן קצבת תלויים משולמת בעבור הילדים ובמיוחד בשבילם:
 • גובה הקצבה לתלויים אחרים- במקרים בהם הנפטר לא השאיר אחריו תלויים מדרגה ראשונה (אלמנה או ילדים), התלויים האחרים- הורים, אחים וכדומה זכאים לקבל את הקצבה, במידה שהיו תלויים בנפטר תלות מלאה. את הקצבה מחשבים באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה.

במקרים בהם הנפטר הותיר אחריו אלמן/ה או ילדים שזכאים לקצבת תלויים, הוריו או אחיו או תלויים אחרים זכאים לקבל קצבת תלויים בגובה שהיה נוסף לקצבה אם הם היו ילדי הנפטר. במקרים בהם הוריו של הנפטר הוכרו כתלויים בו באופן חלקי, הם יקבלו קצבת תלויים.

ניכויים מהקצבה                           

בידי ביטוח לאומי הזכות לנכות מקצבת תלויים בנפגע עבודה כל סכום שהוא ששולם למבוטח בטעות עוד בחייו או ששולם בטעות למקבל הקצבה. הניכויים יכולים להיות גם מכל סכום שהוא שמקבל הקצבה או שהמבוטח עצמו (הנפטר) היו חייבים כדמי ביטוח או כיתרה לדמי הביטוח.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!