קצבת עידוד

כסא גלגלים

קצבת עידוד הינה קצבה שנועדה להחליף את קצבת הנכות, לאנשים נכים אשר יוצאים לעבוד בעקבות חוק לרון.

מקבלי קצבה אלו-אשר הכנסתם מהעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק-יהיו זכאים לקצבה זו במקום קצבת הנכות.

חוק לרון – החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד

במצב טרם תיקון החוק, אדם נכה לא היה יכול להשתכר בסכומים סבירים ביציאה לעבודה ללא ביטול הזכויות והקצבאות אשר הוא זכאי להם.

חוק לרון נועד במטרה לעודד ככל האפשר יציאה של אוכלוסיית הנכים לעבודה יחד עם אי ויתור של הקצבאות. כך למעשה מובטח דרך המנגנון כי בכל אופן ירידת קצבת הנכות והחלפתה בקצבת העידוד-תיעשה באופן שהאדם הנכה יקבל את הגבוה תמיד יחד עם הכנסתו.

התנאים לקבל קצבת עידוד

קצבת עידוד ניתנת במקביל להכנסה לעבודה ואינה יכולה להינתן יחד עם קצבת הנכות. הקצבה משולמת באופן ישיר לאדם עובד אשר עונה על שני התנאים המצטברים הבאים:

א. בטרם כניסתו לעבודה הוא קיבל קצבת נכות לפחות במשך 12 חודשים רצוף.

ב. ההכנסה של הנכה מן העבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. הסכום שנקבע הוא דינמי ומשתנה על פי חומרת הליקוי הרפואי ותקופת הזכאות של הנכה לקצבת הנכות.

במקרים של אדם עם נכות המתבטאת בלקות חמורה-דהיינו נכות רפואית של 70% או נכות רפואית של 40% בעקבות פיגור שכלי או מוגבלות נפשית, צריכים להשתכר לפחות מעל 60% מהשכר הממוצע במשק.

אל רף סכום זה נכנסים גם אוכלוסיית האנשים בעלי הזכאות הממושכת-כלומר אנשים שהיו זכאים לקצבת נכות לפחות במשך 60 חודשים במהלך 7 השנים שקדמו לתאריך קבלת החוק. כל מי שלא נכלל בהגדרות אלו-יצטרך לעבור את הסף הנמוך יותר-כלומר להשתכר מעל 45% מן השכר הממוצע במשק.

שינויים בהטבות נלוות עם קצבת עידוד

אדם המקבל קצבת עידוד במקום קצבת הנכות, משפיע באופן עקיף גם על תוספות שונות שהיה זכאי להם קודם. כלומר-באם ההכנסה עולה על סכום הנקבע בחוק (8636 לשנת 2013) יופחתו באופן הדרגתי התוספות עבור התלויים (בן זוג וילדים).

כמו כן, קצבת הקח"ן (קצבה חודשית נוספת) תתחיל לרדת באופן הדרגתי בתום שנה מקבלת קצבת עידוד באופן של 4 שנים מדורגות. חשוב לציין כי במשך תקופת קבלת קצבת הקח"ן לא מתבטלת הזכאות להטבות נלוות מלאות.

התחלתי לעבוד והפסקתי או ירדה לי ההכנסה – מה עושים?

נכה אשר חל עליו חוק לרון והפסיק לעבוד בתוך 36 חודשים מיום הפסקת הזכאות שלו לקצבת נכות-יקבל באופן ישיר את הקצבה כמו שהייתה לפני שהתחיל לעבוד!

כמו כן, במקרים בהם ההכנסה ירדה באותם 36 חודשים ברמה המחזירה אותו שוב לזכאות לקצבת נכות – הנכה יקבל את הקצבה באופן ישיר בהתאם להכנסה.שקלים

עם זאת, לאחר תום תקופה של 36 חודשים-הליך קבלת הקצבה מחדש במקרה של הפסקת העבודה לא תהיה אוטומטית אלא דרך הגשת תביעה חוזרת ובדיקה מחדש. אותו הליך יידרש גם במקרים של הפחתה בהכנסה באופן המזכה קבלת קצבה מחדש.

לסיכום ומסקנות

חוק לרון חולל שינוי של ממש במעמדם של נכים המבקשים לעבוד למרות נכותם. בשונה מן המצב טרם החוק, המוסד לביטוח לאומי יוצר כיום תמריצים שונים ובראשם "קצבת עידוד" במטרה לצאת לשוק העבודה ללא פגיעה בזכויות הקודמות כנכה.

בחלק מסוים של המקרים, היציאה לעבודה תוכל להניב לנכה הכנסה רבה בשילוב עם קצבת עידוד. מומלץ להיוועץ יחד עם גורמים מקצועיים אשר יבחנו את המקרה, ובהתאם לנסיבות הספציפיות (הן לנכה עצמו והן במעגל הקרוב אליו המשפיעים לא פחות) -יוכלו להמליץ על דרך פעולה אופטימלית למקסום הרווח בין הקצבאות השונות.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!