קצבת לידה

קצבת לידהלידה, לצד היותה מאורע משמח, נושאת בחובה הוצאות רבות, החל משלב ההריון ועד לשלב הלידה עצמה: בדיקות רפואיות, רכישת מוצרים שונים לתינוקות, היעדרות מהעבודה לשני בני הזוג ועוד.

כאשר מדובר בלידת שלישיה או יותר, יחד עם השמחה הרבה, גדלות בצורה משמעותית הוצאות היולדת ומשפחתה.

ממחקר שבוצע בנושא בצרפת עולה, כי הריון של שלישיה יקר פי שמונה מהריון יחידני. בנוסף להוצאות המשולשות על ציוד לתינוקות, נדרשת היולדת להוצאות רבות נוספות, בשל עצם העובדה שהריון כזה מוגדר כהריון בסיכון גבוה.

שלב הלידה כשלעצמו מסוכן יותר אף הוא, כאשר הסיכוי ללדת בלידה מכשירנית או בניתוח קיסרי עולה. כמו כן, עולה מספר ימי האשפוז הממוצע של היולדת והתינוקות, לאחר הלידה.

בהמשך, אף הטיפול בשלישיית תינוקות, או יותר, מצריך משאבים רבים, הרבה מעבר לאלה הנדרשים לצורך טיפול בתינוק יחיד, ומחייב את ההורים הטריים לתמרן בין הטיפול המסור בכל אחד משלושת התינוקות, הזקוקים לתשומת לבם ולעיתים אף לטיפול רפואי אינטנסיבי.

תמיכה כלכלית ביולדת על ידי המוסד לביטוח לאומי

ככלל, מבקש המוסד לביטוח לאומי לסייע ליולדת, על ידי הבטחת תנאים בסיסיים לה ולילדיה ולפצותה על אובדן ההכנסה שנגרם לה, כתוצאה מההריון והלידה. הסיוע ניתן באמצעות מענק אשפוז, מענק לידה ודמי לידה.

המוסד לביטוח לאומי הכיר בקושי המיוחד ובעול הכלכלי החריג הנלווים ללידת שלושה תינוקות או יותר בבת אחת ומעניק, על כן, ליולדת קצבה נוספת מיוחדת – קצבת הלידה.

מי זכאית לקצבת לידה?

קצבת הלידה תשולם ליולדת בתנאים המצטברים הבאים:

  • היולדת זכאית למענק לידה. התנאים לקבלת מענק לידה הינם:

o        אישה תושבת ישראל (אף אם ילדה בחו"ל). לחילופין, לאישה שהיא או בן זוגה עובדים בישראל במשך שישה חודשים לפחות, אף אם אינם תושבי ישראל.

o        אשר ילדה בבית חולים, או אושפזה בבית החולים מיד לאחר הלידה.

  • היולדת ילדה בלידה אחת שלושה תינוקות ויותר.
  • לפחות שלושה מהתינוקות שנולדו נותרו בחייםכעבור 30 יום מיום הלידה.

אם היולדת איננה בחיים, תשולם קצבת הלידה לבן זוגה של היולדת, או לאפוטרופוס של התינוקות. כאשר מדובר באימוץ, קצבת הלידה תשולם להורים המאמצים.

אופן הגשת הבקשה לקצבת לידה

הבקשה לקצבת לידה תוגש, בתוך שנה מיום הלידה, על גבי טופס בל/304.

תקופת התשלום וחישוב סכום קצבת הלידה

הקצבה תשולם החל מהיום הראשון לחודש שלאחר הלידה ולמשך עשרים חודשים.

סכום הקצבה נגזר מהשכר הממוצע במשק ופוחת ככל שחולף הזמן מאז הלידה:

  • עבור שלושה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 128% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 100% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 80% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 60% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 35% מהשכר הממוצע במשק.

  • עבור ארבעה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 170% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 135% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 110% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 75% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 44% מהשכר הממוצע במשק.

  • עבור חמישה ילדים:

o        במשך שלושת החודשים הראשונים מאז הלידה: 250% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד חצי שנה מאז הלידה: 200% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תשעה חודשים מאז הלידה: 150% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד שנה מאז הלידה: 100% מהשכר הממוצע במשק.

o        עד תום תקופת הזכאות: 57% מהשכר הממוצע במשק.

ראו גם:

אבחנה בין קצבת לידה ודמי לידה

גמלת שמירת הריון

דנה איתן זכויות רפואיות

דנה איתן זכויות רפואיות

דנה איתן, מייסדת ומנהלת המרכז לזכויות רפואיות. מנהלת פורומים מקצועיים, בונה השתלמויות ומשתתפת בכנסים. המרכז פתוח לכל אחד ואחת, מוזמנים לפנות אלינו.

כתבות נוספות:

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!