Site icon ישראל חזקה // זכויות רפואיות

זכויות רפואיות לסובלים מהפרעה בקצב הלב

ידוע שהלב הוא למעשה משאבה, איבר שתפקידו (החשוב, ללא ספק) הוא להזרים דם לכל חלקי הגוף. פעילות לא תקינה או לא סדירה של הלב, שיכולה לבוא לידי ביטוי במסגרת תופעות שונות של הפרעות בקצב הלב, יכולה להצריך קבלת טיפול רפואי דחוף או לחילופין – מעקב מתמשך.

עבור חלק מהסובלים מבעיות לב או מהפרעה בקצב הלב יש אפשרות להגיש בקשה לזכויות רפואיות שונות הנגזרות ממצבם.

זכויות  ניתנות בנסיבות התופעה

מימוש זכויות רפואיות לסובלים מהפרעה בקצב הלב תלוי מאוד באבחון מדויק של מצב החולה ובסוג הפרעת הקצב. ככלל, מרבית הפרעות הקצב אינן נובעות מחסימת של כלי דם כי אם מבעיה בפעילות החשמלית של הלב.

ההפרעה יכולה לבוא לידי ביטוי בדפיקות לב חזקות, בתחושות רגעיות של הפסקה בפעילות הלב, בשינויי קצב – מהיר מדי או איטי מדי ועוד. כאשר התופעות הללו הן רגעיות ואינן חוזרות לעיתים קרובות – הדבר בהחלט עשוי להיות טבעי (גם אם החוויה עשויה להיראות מפחידה מבחינה סובייקטיבית). כאשר מדובר במצב שאיננו חולף, חשוב בהחלט לפנות לקבלת טיפול רפואי וכדאי גם לבדוק אפשרות לזכויות רפואיות מגוונות.

כאשר לא ניתן להתגבר על הפרעה בקצב הלב באמצעות תרופות וכאשר המצב מצדיק זאת, תתבצע השתלה של קוצב לב. כאשר מצבו של הלב לקוי, כאשר ישנם ליקויים בריאותיים נוספים ובעיקר כאשר ישנה פגיעה ממשית באיכות החיים וביכולת לעבוד – זכויות שונות בביטוח לאומי יכולות להוות פתרון הולם.

פנייה לביטוח לאומי מתבצעת בהליך של תביעה. יש לתבוע הכרה בנכות, למשל, למסור מסמכים רפואיים רלוונטיים וכן לעמוד בפני וועדה רפואית. תהליך זה עשוי אולי להיראות כפרוצדורה אובייקטיבית לחלוטין, אולם כאשר פועלים באופן שגוי עשויים לאבד מכלול שלם של זכויות. מאידך, הצגה נכונה של הדברים בוועדה הרפואית, תוך הדגשת הליקויים והקשיים התפקודיים, יאפשרו קבלת זכויות שונות בהתאם למצבו של החולה.

זכויות לחולי הלב

מימוש זכויות של חולי לב ושל אנשים הסובלים מהפרעות תכופות בקצב הלב וליקויים בריאותיים נוספים יכול לכלול סוגים שונים של תגמולים. עבור חלק מהחולים שנעדרים מעבודתם למשך זמן קצוב ישנה אפשרות לקבל קצבאות או מענקים זמניים. במקרים אחרים, ניתן לקבל קצבאות נכות, הטבות מס, ופיצוי כספי שנגזר מקשיי תפקוד שונים. בחלק מהמקרים ניתן לקבל גם סיוע בשיקום מקצועי.

חשוב לציין שהזכויות ניתנות על סמך ספר התפקוד של המוסד לביטוח לאומי, תוך שקלול הליקויים וקביעת אחוזי נכות. במידה ולחולה נקבעו אחוזי נכות גבוהים ובמידה והוכח שהוא איננו יכול לעבוד או שיכולתו לעבוד ירדה באופן ניכר ניתן יהיה לקבל את הזכויות הנלוות לכך. ראוי להוסיף שמי שהוכר כנכה של ביטוח לאומי זכאי לזכויות נוספות הנגזרות מכך, למשל בצורה של הנחות במוסדות שונים הניתנות לנכים.

מסייעים לחולים

לא תמיד הדרך למימוש הזכויות הרפואיות סוגה בשושנים. למעשה, במקרים רבים, מוצא את עצמו החולה כשהוא לא ממש יודע כיצד עליו לפעול. חברות למימוש זכויות רפואיות מסייעות לחולים השונים, לרבות חולי הלב, מתוך הכרה מעמיקה של דרכי הפעולה של הוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי.

יש להבין שמי שמתאר באופן שגוי או לא נכון את מצבו בפני הוועדה, מי שלא מתייחס לכלל הליקויים המלווים אותו והמצויים בספר התפקוד עשוי להפסיד את זכויותיו השונות או את חלקן. ליווי מקצועי, כך מעידים חולים רבים, סייע להם לאורך הדרך בנושא חשוב זה.

Exit mobile version