מהן הזכויות הרפואיות המגיעות לעקרת בית?

עקרת ביתעקרת בית מוגדרת על פי חוקי הביטוח הלאומי כאישה תושבת ישראל נשואה (או ידועה בציבור) שבן זוגה מבוטח בביטוח לאומי וכן היא אינה עובדת לא כאדם שכיר ולא כעצמאי.

הביטוח הלאומי מדגיש כי תחת הגדרה זו לא ייכללו אישה נשואה שבעלה לא מבוטח בביטוח הלאומי, אישה עגונה וכן עקרת בית המקבלת כבר קצבת נכות כללית.

קצבאות וזכאות לעקרת בית

עקרת הבית פטורה מתשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ועל אף זאת, היא מבוטחת בביטוח הבריאות הממלכתי וזכאית לקבל את כל סל השירותים שניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בכל הנוגע לפיצויים ולקצבאות עקרת הבית זכאית לקבלת קצבאות אלו למעט קצבאות על אובדן הכנסה מעבודה.

עקרת הבית זכאית לקצבאות של מזונות שאירים, קצבאות נכות, מענקי לידה, פגיעה מתאונות, ניידות, הבטחת הכנסה ועוד שורה ארוכה של הטבות.

זכויות רפואיות מן המוסד לביטוח לאומי לעקרת בית

אישה עקרת בית שנפגעה מסיבה כלשהי, זכאית לפנות בתביעה אל המוסד לביטוח לאומי במטרה לקבל קצבת נכות. קיימים שני סוגי מסלולים בהליך הבדיקה של המוסד. במסלול הראשון יבדוק המוסד לביטוח לאומי האם האישה עונה על ההגדרה של עקרת בית נכה.

במקרה זה ייבדק כושר התפקוד של אותה אישה במשק הבית באמצעות בדיקה במכון להערכה תפקודית. אם האישה אינה עונה על ההגדרה הבסיסית-תיבחן תחולתה להגדרתה כנכה על פי בדיקת כושר השתכרותה.

חשוב לציין כי כל שינוי במעמד האישי או בתעסוקתה של האישה יכול לשנות את הגדרתה כנכה או כעקרת בית נכה. כל שינוי שכזה משליך גם על מסלול הבדיקה שייבחר לאותה אישה לקביעת דרגת הנכות.

תנאי זכאות והליך הגשת התביעה

תנאי הזכאות הבסיסיים לקבלת הקצבה כעקרת בית נכה היא בראש ובראשונה לענות על הגדרת עקרת בית נכה כפי שנקבעה בחוק.

עקרת בית נכה מוגדרת אישה תושבת ישראל שעדיין לא הגיעה לגיל פרישה ועקב ליקויים שונים (שיכולים להיות שכליים, נפשיים או כתוצאה מתאונה) איבדה את הכושר לעשות עבודות המקובלות לעשות במשק בית רגיל, או שהוכח כי כושרה לעשות עבודות משק בית הצטמצמו (או בבת אחת או בהליך הדרגתי) בלפחות 50%. חשוב מאוד לציין כי אובדן כושר של פחות מ50% אינו מזכה בקצבת נכות.

קביעת דרגות אי הכושר לעקרת בית

קביעה זו נעשית בשילוב של קביעת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחד עם חוות דעתו של רופא מוסמך ופקיד שיקום של המוסד. כיום הדרגות נעות ממינימום של 60% ועד 100% בארבעה סוגי אחוזי נכות.

הליך הקביעה מורכב משיקול דעת המנסה לחשב את רמת הפגיעה של הליקוי של עקרת הבית הנכה על כושרה העתידי לתפקד במשק בית רגיל. כאמור, בדיקה מקצועית זו ניתנת לאור חוות דעת של בדיקת מכן מיוחד להערכה תפקודית.

במקרים רבים, המצב הרפואי והתפקודי של עקרת הבית אינו קבוע ונתון לתנודות, ועל כן במקרים אלו חשוב לדעת כי פקיד התביעות רשאי בהתאם לנסיבות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל של עד שנתיים שבסיומה תיבחן שוב דרגת אי הכושר.

זכויות נוספות לעקרת בית נכה

חשוב לציין כי ישנם קצבאות נוספות הקשורות לקצבת נכות לעקרת הבית וניתן לקבלם במידה ונענו הפרמטרים הדרושים לקבלתם. כך ניתן לקבל תו חנייה לעקרת בית נכה, וכן לקבל קצבת שיקום או גמלות נוספות כניידות, הבטחת הכנסה ועוד.

מומלץ לבדוק יחד עם גורם מקצועי את הזכאות לקצבאות הנוספות בהתאמה לנסיבות המקרה הספציפי.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!