חישוב פיצויים, גמלאות וקצבאות

קצבהחוק ביטוח לאומי מושתת על כללים ועל תקנות מסוגים שונים לצורך הכרה בנכויות של אזרחי המדינה, לצורך קבלת גמלאות, קצבאות ופיצויים כספיים לאותם אנשים שנפגעו ושנזקקים לכך. ביטוח לאומי הוא הגוף שדואג להבטיח את הבסיס הכלכלי של האוכלוסיות הנזקקות והחלשות במדינה, שאינן מסוגלות לדאוג לעצמן בצורה מספקת כדי לחיות בכבוד, מבחינה כלכלית. אותם פלחי אוכלוסייה זכאים לקבל קצבאות זמניות או קצבאות קבועות, גמלאות או פיצויים כספיים.

כל ההטבות מותנות בכללים המפורטים ובתקנות השונות של ביטוח לאומי אשר מגדיר לאילו אנשים מגיעה הטבה כזאת ולאילו מגיעה הטבה אחרת, מגדיר סכומים ומגדיר את התקופות בהן ההטבות ניתנות. הגמלאות והקצבאות מותנות בקריטריונים בהם כל אדם צריך לעמוד, כדי לקבלם, וכמו כן גם הפיצויים הכספיים.

הקצבאות והגמלאות הניתנות דרך ביטוח לאומי כוללות: קצבת נכות כללית, קצבת זקנה, קצבת ילד נכה, גמלת סיעוד, קצבת ניידות, קצבת דמי לידה, קצבת נפגעי עבודה, גמלת שמירת היריון, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת מילואים, קצבת הבטחת הכנסה, קצבת שאירים, קצבת תלויים בנפגע עבודה ועוד. נוסף על הקצבאות ועל הגמלאות, ביטוח לאומי מעניק פיצויים כגון פיצויי פיטורין, פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, פיצויים לנפגעי פעולות איבה ועוד.

דרכי חישוב פיצויים, גמלאות וקצבאות

המוסד לביטוח לאומי מחשב את הפיצויים, את הגמלאות ואת הקצבאות לפי קריטריונים קבועים מראש כמו למשל גובה אחוזי נכות הנובעים ממחלה או מתאונה, גובה דרגת אי כושר הנובעת מנכות רפואית, אופיין של פגיעות בעקבות תאונות דרכים, גובה המשכורות שהיו לאנשים בטרם חלו או נפצעו וכדומה. כל סכומי ההטבות מתעדכנים מדי שנה. להלן כמה דוגמאות לדרך חישובי הסכומים הניתנים על ידי ביטוח לאומי לפי הקצבאות, לפי הגמלאות ולפי הפיצויים השונים (גובה הקצבאות, הגמלאות והפיצויים נכונים ל-2012).

חישוב קצבת נכות כללית

קצבת נכות משולמת לאנשים שאיבדו את כושר השתכרותם עקב נכותם הרפואית, ב-50% לפחות. עקרות בית שאיבדו 50% לפחות מכושר תפקודן במטלות משק ביתן, גם הן זכאיות לקצבת נכות כללית. סכומי הקצבאות משתנים בין מקרה למקרה, ותלויים בגובה דרגות האי כושר (60%, 65%, 74% או 100%) אותן קיבלו האנשים. נכים שקיבלו 74% דרגת אי כושר ומעלה, זכאים לקצבת נכות מלאה בסכום של 2,267 שקלים. נכים שלהם דרגת אי כושר של 74% ויותר, והם לא מתגוררים במוסד, והם בעלי נכות רפואית של 50% לפחות, זכאים לקצבה נוספת (ק.ח.ן) בסך 244 עד 360 שקלים, לפי אחוזי הנכות הרפואית שלהם.

 • נכים בעלי דרגת אי כושר שבין 60% ל-74%, זכאים לקצבה חלקית הנקבעת בהתאם לדרגה שקיבלו, לדוגמה: נכים בעלי 60% דרגת אי כושר זכאים לקצבה בגובה 60% מהקצבה המלאה, וכדומה.
 • נכים ולהם קרובי משפחה שתלויים בהם, זכאים בעבורם לתוספת גמלה.

חישוב סכומי קצבת זקנה

קצבת זקנה מגיעה לכל אזרחי המדינה שמגיעים לגיל הפנסיה, ובתנאי שאין להם הכנסות גבוהות מאלה הקבועות בחוק. החל מינואר 2004 גיל הפרישה לפנסיה, הן לגברים והן לנשים, אינו אחיד והוא נקבע לפי תאריכי לידה המפורטים בטבלאות המוסד. כאשר ביטוח לאומי מחשב את סכומי קצבת הזקנה, הוא בודק אם האדם הוא יחיד ואם יש עמו בן זוג. לדוגמה:

 • אדם יחיד זכאי לקצבת זקנה בסכום של 1,481 שקלים בחודש.
 • יחיד עם בן זוג, שניהם יחד זכאים ל-2,226 שקלים בחודש. הקצבה מורכבת מקצבת יחיד ותוספת לבן הזוג.
 • אדם יחיד בן 80 ומעלה זכאי ל-1,565 שקלים בחודש.
 • יחיד בן 80 ומעלה עם בן זוג, שניהם יחד זכאים ל-2,310 שקלים בחודש.

במידה ששני בני הזוג עונים על תנאי הזכאות, כל אחד בנפרד, הם מקבלים קצבת יחיד לכל אחד.

חישוב גמלת הבטחת הכנסה

לפי חוק הבטחת הכנסה, גמלת הבטחת הכנסה משולמת לאזרחים שאין בידיהם כל הכנסה או שישנן הכנסות, אך הן נמוכות מאלה הקבועות בחוק.

coins

 במידה שהאנשים הזכאים לגמלה הם בעלי הכנסות, גובה הגמלה שיקבלו יושפע מההכנסות. סכומי הגמלאות מחושבים לפי גילאים, לפי מצב משפחתי ולפי סוג תעסוקה. להלן דוגמאות לחישובי הגמלה (כל הסכומים נכונים למי שאין הכנסה):

 • עבור אנשים בני 25-20 מחוסרי עבודה, לומדים בהכשרה מקצועית או עובדים בשכר נמוך, שחייבים להתייצב בלשכת התעסוקה: אדם יחיד זכאי ל-1,339- 1,506 שקלים, זוג וילד זכאים ל-2,511 שקלים וכדומה.
 • עבור אנשים בני 25-20 שפטורים מלהתייצב בלשכת התעסוקה, ועבור בני 55-25: יחיד זכאי ל-1,674 שקלים, זוג וילד זכאים ל-2,511 שקלים, זוג עם שני ילדים ויותר זכאים ל-2,804 שקלים וכדומה.
 • עבור אנשים בני 55 ומעלה סכומי הגמלה יהיו כאלה: אדם יחיד זכאי ל-2,093 שקלים, זוג וילד זכאים ל-3,641 שקלים, רווק/ה, גרוש/ה או אלמן/ה עם ילד זכאים ל-3,384 שקלים וכדומה.

פיצויים לנפגעי פעולות איבה

אנשים שנפגעו בפעולות טרור ואיבה ובני משפחותיהם זכאים לפיצויים כספיים, לתגמולים חודשיים, למענקים חד פעמיים ולמענקים שנתיים, במטרה לתמוך בהם מבחינה כלכלית ולסייע בקידום החלמתם. כל הפיצויים הכספיים נקבעים בהתאם ל"חוק הנכים", וביטוח לאומי מחשב אותם לפי שכר עובדי מדינה בדרגת ניהול, והם מתעדכנים על פי תוספות יוקר או על פי הסכמי עבודה.  להלן דוגמאות של תגמולים כספיים ודרך חישובם:

 • תגמול בתקופת הטיפול הרפואי- נפגעי פעולות איבה אלא כשירים לעבודה, זכאים לקבל באותה תקופה של אי כושר תגמול טיפול רפואי, רק אם הם לא מקבלים משכורות או פיצויים אחרים באותה תקופה. תקופת תשלום התגמול היא עד תשעה חודשים מהיום שבו נפגעו.
 • אנשים שלא עבדו- מי שאין לו ילדים או שילדיו מעל גיל 18 מקבל תגמולים של 4,957.58 שקלים. הורה לילדים מתחת לגיל 18 מקבל 6,425.64 שקלים, וכדומה שאר המקרים.

משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!