חוק הבטחת הכנסה

חוק הבטחת הכנסה קובע כי כל אדם וכל משפחה, אזרחי הארץ, שאינם יכולים לכלכל את עצמם לצורך מחייה ראויה, זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.

תנאי הזכאות להבטחת הכנסהקצבה

כדי שאדם יקבל קצבת הבטחת הכנסה עליו לענות על כל הקריטריונים, ובמידה שיש בן/בת זוג, גם הם צריכים לעמוד בכל אחד מהם.

 • רציפות תושבות – אדם שמלאו לו 20 והוא תושב הארץ במשך 24 חודשים ברציפות. במקרים מסוימים כמו הריון, מחלה ושימוש בסמים, תינתן קצבה בגיל 18. אדם שמתגורר בארץ פחות מ-24 חודשים יוכל לקבל קצבה בתנאי שהוא עומד באחד התנאים:
 1. בן הזוג תושב הארץ במשך 24 חודשים ברציפות.
 2. האדם או בן הזוג מקבלים את אחת הקצבאות – קצבת נכות מעבודה, קצבת תלויים בנפגעי עבודה, קצבת שאירים או קצבת זקנה.
 3. עולה חדש שנמצא בארץ לפחות 12 מצטברים, לאחר חמש שנים ממועד העלייה.
 4. חד הורי.
 5. ילד יתום.
 6. ילד נטוש.
 7. הורה פרוד.
 8. אדם במצבים כמו: הריון, מחלה ומצב מצוקה.
 9. הכנסות מפנסיה או מקצבאות נחשבות כהכנסה מעבודה: דמי פגיעה, גמלה לשמירת היריון, דמי לידה, תגמולי מילואים וזכויות עובדים בפשיטת רגל, שלא עוברות סכום מסוים, לפי גיל, מצב משפחתי ומספר נפשות במשפחה.
 10. הכנסות ממקורות אחרים: קצבאות ותשלומים מביטוח לאומי ומגופים אחרים, רכוש והון, לא עוברים את סכום קצבת הבטחת הכנסה.
 11. הכנסות שלא באות בחשבון במתן הקצבה: קצבת שירותים מיוחדים לנכה, גמלת ניידות, קצבאות מיוחדות לנכה עבודה, קצבה לילד נכה, קצבת ילדים, דמי מחייה לאלמנה וליתום, גמלת סיעוד, קצבה/הטבה שמשולמת לנזקקים בהתאם לחוק שירותי הסעד, ותשלומים לחסידי אומות העולם.
 12. אדם שמשלם דמי מזונות לאשתו או לילדיו שלא מתגוררים אתו – סכום המזונות ינוכה מסכום ההכנסות, אולם הסכום שמנוכה אינו עובר את סכום קצבת הבטחת ההכנסה לה הוא זכאי.
 13. מחוסר עבודה – מי שרשום בשירות התעסוקה ונוכח בה לפי הכללים אך אינו מקבל כל הצעת עבודה שמתאימה למצבו הבריאותי ולכושרו הגופני, או שקיבל הפניה לאבחון ולשיקום מקצועי.
 14. לומד בהכשרה מקצועית – נוכח בהשתלמות או בהסבה מקצועית בשעות היום בתקופה של עד 12 חודשים והוא נוכח בצורה סדירה.
 15. משכורתו נמוכה – ההכנסה מעבודה נמוכה בהתייחס לגיל, למצב המשפחתי ולמספר הנפשות במשפחה. עליו לעבוד במשרה מלאה או במשרה חלקית מסיבות רפואיות, או מפני ששירות התעסוקה לא מצא עבורו עבודה אחרת.

סוגי הקצבהקצבה

הבטחת הכנסה – קצבה מלאה למי שלא יכול להתפרנס מעבודה- נכה, חולה, מובטל, נפגע עבודה ומי שלא זכאי לתשלומים אחרים.

השלמת הכנסה – קצבה חלקית למי שהכנסתו מעבודה או מכל מקור אחר נמוכה מהרמה המינימלית לצורך מחייה ראויה.

גובה הקצבה

קצבת הבטחת הכנסה משולמת בסכומים שונים שנקבעים לפי קריטריונים של גיל, של המחויבות להתייצב בשירות התעסוקה, של הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה, של הרכב משפחתי (יחיד, זוג, זוג עם ילד, זוג עם שני ילדים ויותר, רווק, גרוש, אלמן וילד יתום).

תקופת הזכאות המרבית להבטחת הכנסה

קצבת הבטחת הכנסה משולמת לתקופה שנקבעה בחוק לתובע או לבן הזוג, לפי התקופה הקצרה ביותר, ולכל המוקדם מהחודש בו הוגשה התביעה. אנשים שמוגדרים מחוסרי עבודה, אנשים שנמצאים בהכשרה מקצועית או עובדים המשתכרים בסכומים נמוכים, זכאים לקבל את תשלום הקצבה גם עבור החודש שקדם לחודש בו הגישו את התביעה.

Picture of משרד עו״ד הראל יטיב
משרד עו״ד הראל יטיב

אנו מתמקדים בסיוע לאנשים במיצוי זכויותיהם מהביטוח הלאומי. כולל ייעוץ מקצועי, סיוע במילוי טפסים וניהול הליכים מול הביטוח הלאומי. הצוות שלנו מורכב ממומחים בתחום הביטוח הלאומי, שיודעים להתמודד עם מגוון רחב של סיטואציות ולהביא לתוצאות מיטביות ללקוחותינו.

התקשרו עכשיו!
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!